แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA รับรางวัล “Digital Government Awards 2019”

  • 31 October 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 465
  • 0 Comments
PEA รับรางวัล “Digital Government Awards 2019”
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Awards 2019) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงานประกาศผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล และนายธนาเศรษฐ์ พงษ์ทรงเสถียร รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขึ้นรับรางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: