แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA Solar Hero Application

  • 29 October 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 483
  • 0 Comments
PEA  จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA Solar Hero Application

            วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวเปิดงาน PEA พลังงานไฟฟ้าแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดงาน“Thailand Lighting Fair 2019และงาน “Thailand Building Fair 2019 โดยมีมิสเตอร์ สเตฟาน บัวร์ม่า สมาชิกกรรมการบริหาร เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต กรุ๊ป และ นางสาวกนกพร ดำรงกุล ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมเปิดงาน ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

            การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สนับสนุนงาน Thailand Lighting Fair 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ร่วมกับ เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต และ บริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด ภายใต้แนวคิด “City + IoT – A Sustainable and Livable Future” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาองค์กรสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต หรือ Digital Utility โดยกำหนดจัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019และงาน “Thailand Building Fair 2019งานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่นส์ด้านพลังงานไฟฟ้าและอาคารเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการจัดงานแสดงนวัตกรรมไฟฟ้าแสงสว่างเทคโนโลยีอาคารอัจฉริยะและการบริหารจัดการพลังงานแห่งภูมิภาคอาเซียนช่วยสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในตลาดโลก

           กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2831 ตุลาคม 2562 ณ ฮอลล์ 104105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิดร่วม “Smart City Solutions Week 2019เพื่อเป็นเวทีแสดงเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ มีการนำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เน้นความสะดวกรวดเร็ว ลดค่าใช้จ่าย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงธุรกิจด้านการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพและธุรกิจ Solar Rooftop จัดงานสัมมนาให้ความรู้ ในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่

ระเบียบการเชื่อมโยง Solar PV Rooftop /นโยบายการรับซื้อไฟฟ้า

การบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop

การจัดการพลังงานเพื่อการประหยัดพลังงาน

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในโรงงาน

• PEA Solar Hero Application และ PEA IHAPM Application

 

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอกองค์กร กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: