แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี

  • 20 October 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 1037
  • 0 Comments
PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี

          วันนี้ (วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.) นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนร่วมงาน ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี

          การทอดกฐินสามัคคี PEA จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับเงินที่ได้จากการทอดกฐิน PEA ได้รวบรวมเพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีและในปี 2562 ได้กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ดังนี้

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562              
- วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562         
- วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
- วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562               
- วัดมหาการ จังหวัดสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
- วัดป่าศรีถาวรวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

          สำหรับการทอดกฐินในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวน 1,714, 483 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่ ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ PEA ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม


ข่าว: กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

Print
Tags: