แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม

  • 20 October 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 1168
  • 0 Comments
PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 10.09 น.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนร่วมงาน ณ วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม

การทอดกฐินสามัคคี PEA จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับเงินที่ได้จากการทอดกฐิน PEA ได้รวบรวมเพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีและในปี 2562 ได้กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ดังนี้

วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562             
- วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562        
- วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
- วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562              
- วัดมหาการ จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
- วัดป่าศรีถาวรวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการทอดกฐินในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวน 2,343,666.- บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่วัดดอนยายหอม  จังหวัดนครปฐม เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ PEA ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
Print
Tags: