แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

  • 19 October 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 710
  • 0 Comments
PEA จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ (วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.) นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน ประชาชนร่วมงาน ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          การทอดกฐินสามัคคี PEA จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน สำหรับเงินที่ได้จากการทอดกฐิน PEA ได้รวบรวมเพื่อถวายให้แก่วัดต่างๆ ที่กำหนดขึ้นในแต่ละปีและในปี 2562 ได้กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ดังนี้


วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562               
- วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562          
- วัดดอนยายหอม จังหวัดนครปฐม
- วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล จังหวัดลพบุรี

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562                
- วัดมหาการ จังหวัดสงขลา

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
- วัดป่าศรีถาวรวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา


สำหรับการทอดกฐินในครั้งนี้ได้ยอดเงินจำนวน 2,244,829 บาท เพื่อนำไปทำนุบำรุงศาสนสถานให้แก่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ PEA ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม


ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

Print
Tags: