แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด

  • 5 October 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 761
  • 0 Comments

             วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การไฟฟ้านครหลวงกองทัพอากาศและภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในครัวเรือน ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด ณ บ้านหาดคูเดื่อ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

              นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า PEA ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังน้ำลด โดยดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมฟื้นฟู แก้ไข ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า มีบุคลากรของ PEA ร่วมกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 300 คน ประกอบด้วย
- ช่างอาสาสมัครของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากโครงการ “1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า”  
- ชมรมวิศวกร ชมรมนักเรียนช่าง  พนักงานช่าง  ลูกจ้างแก้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
- พนักงานอาสาสมัครการไฟฟ้านครหลวง
- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

              นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้
-  สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
-  ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าที่มีความรู้ ความชำนาญ ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
-  ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วมขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน

             สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สายด่วน PEA โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว/ภาพ : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Print
Tags: