แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ระดมทุน ผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรก วงเงิน 4,000 ล้านบาท

PEA ระดมทุน ผ่านระบบ e-Bidding เป็นครั้งแรก วงเงิน 4,000 ล้านบาท
นักลงทุนสนใจประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ e-Bidding ด้วยรุ่นอายุยาวถึง 15 ปี ส่งผลให้ BCR อยู่ที่ 2.53 เท่า
 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้ระดมทุนโดยการออกพันธบัตร กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน เพื่อเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor and High Net Worth : II & HNW) โดยใช้วิธีประมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ของธนาคารแห่งประเทศ (ธปท.) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เป็นครั้งแรกของพันธบัตรรัฐวิสาหกิจในกลุ่มที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกัน ที่ดำเนินการผ่านระบบ e-Bidding ด้วยรุ่นอายุที่ยาวถึง 15 ปี (PEA349A) วงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี

ผลการประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577  ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ส่งผลให้ Bid Coverage Ratio (BCR) เท่ากับ 2.53 เท่า โดยมีอัตราผลตอบแทนระหว่าง 2.2000-2.3670% ต่อปี

กระทรวงการคลังสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินกู้ ประมูลพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกับการประมูลพันธบัตรรัฐบาล ที่มีการนำนวัตกรรมและระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ และเป็นการสนับสนุนการขยายฐานนักลงทุน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประมูลพันธบัตร รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการเงินและนักลงทุนรายใหญ่สามารถเข้าถึงตราสารหนี้ชั้นดี (Rating AAA) ในอัตราผลตอบแทนที่เหมาะสม

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA ได้กล่าวขอบคุณนักลงทุนที่ให้การสนใจร่วมประมูลครั้งนี้ และในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2563 PEA มีแผนการออกพันธบัตรผ่านระบบ e-Bidding วงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จึงขอเชิญชวนนักลงทุนและคู่ค้า เข้าร่วมประมูลพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยสามารถติดตามแผนการออกพันธบัตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากแผนกู้เงินราย   ไตรมาสของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหา ได้จากเว็บไซต์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) (www.pdmo.go.th)
 
ข่าว : กองวิเคราะห์การเงินและการจัดการเงินทุน ฝ่ายงบประมาณ
Print
Tags: