แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA จับมือ บริษัท PROEN Consortium ลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างระบบ 115 เควี

  • 3 September 2019
  • Author: PR News
  • Number of views: 679
  • 0 Comments

         นายอนุโลม อุตมะพันธุ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี กับบริษัท PROEN Consortium ในวันที่ 3 กันยายน 2562 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธี ณ ห้อง Virgo ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น


          สำหรับงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี มีจำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย


- งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา – สี่แยกพระพุทธ 
จังหวัดปัตตานี 

- งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี Loop Line ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงตะกั่วป่า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) - สถานีไฟฟ้าบ้านเขาหลัก จังหวัดพังงา 

- งานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย - สถานีไฟฟ้าโซ่พิสัย 
จังหวัดบึงกาฬ ข้อมูล : กองจัดการงานระบบไฟฟ้า ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์


Print
Tags: