แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ PEA นำคณะผู้บริหารลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

  • 13 August 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 198
  • 0 Comments

 

         วันที่ 13 สิงหาคม  2562 เวลา 13.30 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นำคณะผู้บริหาร PEA ประกอบด้วย รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

       

 

ข่าว : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: