แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาค3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ครบทุก การไฟฟ้า1-3 และ การไฟฟ้าสาขา ทุกแห่ง

  • 22 September 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 1531
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 นายสมลักษณ์ กิ่งมาลา ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ที่ 43 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรีและศูนย์ที่ 44 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้รับเกียรติจาก นายสันติ สังขธูป นายอำเภอวิหารแดง หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย นายปกรณ์ นุตบุญเลิศ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ นางเอื้องพันธ์ ลอยศักดิ์ นักบริหารงานทั่วไประดับ 11 ประธานคณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ .ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าเขตอยุธยา นายสายชล คุณวิเศษ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมในพิธี โดยมีนายสงวนศักดิ์ แก้วปลั่ง ผู้จัดการไฟฟ้าฯสาขาอำเภอวิหารแดง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

       

         พิธีเปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้าฯสาขาอำเภอวิหารแดง ศูนย์ที่ 43 และการไฟฟ้าฯสาขาอำเภอบ้านสร้าง ศูนย์ที่ 44 เป็นการเปิดศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารได้ครบทุก การไฟฟ้า 1-3 และ การไฟฟ้าสาขาในสังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 อยุธยา ตามนโยบาย "การไฟฟ้าโปร่งใส" ของนายเสริมสกุล คล้ายแก้วผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

บริการดี มีคุณธรรม

 

ที่มาข้อมูล : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Print
Tags: