แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่า ft ประจำเดือน ก.ย. – ธ.ค. 2559

  • 21 September 2016
  • Author: PR News
  • Number of views: 5476
  • 0 Comments

         คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เห็นชอบค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) สำหรับจัดเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เท่ากับ -33.29 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริการดี มีคุณธรรม

ที่มาข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า
Print
Tags: