แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ส่งมอบระบบไฟส่องสว่างด้วยหลอด LED ณ พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น

  • 24 April 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 86
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562  นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย และได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวขอบคุณ โดยมีคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  พนักงาน PEA และประชาชน ร่วมพิธี มีนายภักดี วงษาพรหม ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน  ณ  พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น     

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ "PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย” โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย และการประหยัดพลังงานจากการติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยหลอด LED  ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า  ตลอดจนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน และเป็นกิจกรรมต่อเนื่องของ PEA  ที่ดำเนินในโบราณสถานทั่วประเทศ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย ตามนโยบายการบริหารและพัฒนา PEA เพื่อสร้างความยั่งยืนร่วมกับชุมชน อย่างยั่งยืน              

         PEAได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ณ พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่นโดยเปลี่ยนหลอด LED  จำนวน 151 ดวงโคม สำหรับส่องสว่างบริเวณโดยรอบองค์พระธาตุขามแก่น  ศาลากลางน้ำ กุฏิ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆภายในวัดพระธาตุขามแก่น เพื่อยามค่ำคืนให้มีความสว่างไสวจากหลอดไฟ LED พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มาสักการะในเวลากลางคืน  ซึ่งทำให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 25,797 หน่วยต่อปี คิดเป็นเงิน 103,188 บาทต่อปี  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 15.212  ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ภาพ
: แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี


Print
Tags: