แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เปิดสำนักงานใหม่จังหวัดขอนแก่น นำเทคโนโลยีทันสมัยสู่งานบริการที่เป็นเลิศ

  • 24 April 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 433
  • 0 Comments

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2562  นายสมพงษ์  ปรีเปรม  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร PEA หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมพิธี ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

          จังหวัดขอนแก่นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่องและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ไฟฟ้ามีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นจึงก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการแบบครบวงจร มีระบบบริหารการจัดการที่ทันสมัย รวมถึงบุคลากรที่มุ่งมั่นให้บริการอย่างเต็มที่ เน้นด้านการบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า  ด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว โปร่งใสตามแนวทาง Smart Service  เพื่อรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวน 179,000 ราย ในพื้นที่ 6 อำเภอ  37 ตำบล  554 หมู่บ้าน ให้ได้รับความสะดวก สบาย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี


Print
Tags: