แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA สร้างประวัติศาสตร์ คว้า 5 รางวัลสิ่งประดิษฐ์จากเวทีระดับโลก งาน "The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019" ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

  • 14 April 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 374
  • 0 Comments

 

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยคว้า 5 รางวัล จากสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 4 ผลงาน ในเวทีการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ งาน "The 47th International Exhibition of Inventions Geneva 2019" ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 47 ติดต่อกัน โดยมีนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าประกวดกว่า 1,000 สิ่งประดิษฐ์ จาก 40 ประเทศ มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกกว่า 60,000 คน จาก 5 ทวีป  ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์และองค์กรทรัพย์สินทางปัญญา (WIPO)  

 รางวัลสิ่งประดิษฐ์ 4 ผลงาน 5 รางวัล ที่ PEA ได้รับ มีดังนี้

1.รางวัลเหรียญทองเกียรติยศ (Gold medal with the congratulations of the jury) และรางวัล Special Prize on Stage จากสถาบัน Korea Invention Promotion Association ในสาขาสิ่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์ (Creating Invention) จากผลงาน "PEA Solar Hero Application แอพพลิเคชั่นสำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop เเบบครบวงจร" 
เป็นผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัด สำนักงานใหญ่ PEA

2.รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) จากผลงาน"วูเซลา เครื่องมือปอกฉนวนสายไฟแบบใช้สว่านไร้สาย" เป็นผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

3.รางวัลเหรียญเงิน (Silver medal) จากผลงาน “เครื่องมือจัดระเบียบสายสื่อสาร (Safety keep Communication Lines Tools)" เป็นผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

4.รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze medal) จากผลงาน “เครื่องกว้าน 3 ลูกสำหรับพาดสายไฟ
Triple Drum Winch for String Cable Machine)" เป็นผลงานจากกลุ่มนักประดิษฐ์ สังกัดสำนักงานใหญ่ PEA

          PEA นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์จัดแสดงเผยแพร่สู่เวทีระดับโลก ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการคิดค้นให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและธุรกิจในอนาคตของ PEA สอดคล้องกับนโยบาย KEEN14 “สานงานเดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม หนุนนำทุนมนุษย์” ของนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ PEA คนที่ 14 ในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากลต่อไป


ข้อมูลและภาพ : กองบริหารกองทุนวิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและพัฒเนาระบบไฟฟ้า
ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: