แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

  • 11 April 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 223
  • 0 Comments

 

       

          วันนี้ (วันที่ 11 เมษายน 2562) นายมนูญ  จันทรักษา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นประธานพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์  ประจำปี 2562 โดยนิมนต์พระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 10 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์  พิธีทอดผ้าป่า พิธีบังสุกุลและถวายจตุปัจจัยไทยธรรม มีผู้บริหารและพนักงานPEA ร่วมพิธี ณ ห้องชมรมพุทธศาสน์ กฟภ. ชั้น 7 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ PEA

 

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: