แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA ร่วมกับ EGAT และคณะแพทย์นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจรักษาฟรีในพื้นที่ จ.กระบี่

  • 9 April 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 245
  • 0 Comments

 

          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) และคณะแพทย์นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง-ไซ้กี  เหตระกูล จัด โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 2 วัน คือ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        สืบเนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้มีแนวทางการบริหารและพัฒนาองค์กรตามนโยบาย Community Partnership อย่างยั่งยืนร่วมกับชุมชน สังคม จึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) คณะแพทย์นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 27 มูลนิธิแสง - ไซ้กี เหตระกูล หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ รักษาประชาชนฟรี หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกที เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

     การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ มีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมด้วยเภสัชกรจากสถานพยาบาลจากหน่วยงานต่างๆ ออกให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ที่มาข้อมูล

: กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม

Print
Tags: