แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD ASIA 2019

  • 15 March 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 604
  • 0 Comments

 


          งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติ IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019 (IEEE PES GTD ASIA 2019) ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมซิลค์ 1 – 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ           การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้นำเสนอนิทรรศการภายใต้แนวคิด “PEA DIGITAl UTILITY” มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย งานนวัตกรรม Platform ต่างๆ ที่ PEA และ PEA ENCOM INTERNETIONAL พัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ PEA Digital Tranformation : PEA DX ประกอบด้วย - PEA HiVE Platform  

- ENERKEY เป็นแอปพลิเคชันควบคุม พร้อมระบบบริหารจัดการในบ้านพักอาศัยหรือคอนโด    

- nSense เป็นเทคโนโลยีที่นำภาพจากกล้องที่ติดตั้งมาวิเคราะห์ สามารถตรวจสอบความผิดปกติ

- PEA Solar Hero แอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจในการติดตั้ง Solar Rooftop

- PEA Volta Platform แอปพลิเคชันช่วยในการค้นหาสถานีอัดประจุไฟฟ้า ผ่าน Mobile Application

- EV/Charging   ดำเนินการนำร่องการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง Charger

- U-Solution เป็น Platform ที่สามารถค้นหา ขอรับบริการในการติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

- PEA Smart Plus   แอปพลิเคชันที่รวบรวมบริการต่างๆ ในรูปแบบ One Touch Service

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ieeegt-d.org

 

ข่าว : แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร

แหล่งข้อมูล : ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 

 


Print
Tags: