แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จับมือ กสิกรไทย พัฒนาแอปพลิเคชัน อำนวยความสะดวกผู้ติดตั้ง Solar Rooftop เป็นรายแรกของประเทศไทย

  • 31 January 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 475
  • 0 Comments

 

          วันนี้ (วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.) นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร รองผู้ว่าการ   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และนายศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ กฟภ. ชั้น 23 อาคาร LED สำนักงานใหญ่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พัฒนาองค์กรให้เป็น Digital Utility ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมการให้บริการพลังงานแก่ลูกค้ารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย พัฒนาโครงการ PEA Solar Hero Application ในรูปแบบ One Stop Service รายแรกในประเทศไทยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจติดตั้ง Solar Rooftop  เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ใช้เองแบบครบวงจร วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น แนะนำขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่เหมาะสม เลือกรูปแบบการลงทุนพร้อมแหล่งเงินทุนจากธนาคาร คำนวณความคุ้มทุน ผลิตภัณฑ์ ผู้ติดตั้งที่ผ่านมาตรฐาน ติดตามข้อมูลแหล่งเงินทุนจากธนาคารต่างๆ และข้อมูลการใช้พลังงานผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา

โครงการ PEA Solar Hero Application เป็นโครงการแรกของประเทศที่นำ Digital Platform มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดตั้ง อย่างมีประสิทธิภาพ ริเริ่มและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐอย่างแท้จริง ให้บริการเต็มรูปแบบในพื้นที่นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา ระยอง และภูเก็ต ในเดือนเมษายน 2562 ตั้งเป้าระยะเวลา 5 ปี จะมีผู้สนใจติดตั้ง Solar Rooftop ประมาณ 1.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 20 ของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจและครัวเรือน มูลค่าการลงทุนติดตั้งประมาณ 180,000 ล้านบาททั่วประเทศ

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: