แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการ PEA นำทีมจัดถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”

  • 5 January 2019
  • Author: pr news
  • Number of views: 302
  • 0 Comments

 

          วันนี้ (วันที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น.) นายสมพงษ์  ปรีเปรม ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา PEA จัดถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย

          จากสถานการณ์ พายุโซนร้อน “ปาบึก” ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทรและอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สร้างความเสียหายในวงกว้างเกิดภาวะ น้ำทะเลหนุนสูง ลมกรรโชกรุนแรงและน้ำท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบภัย โดยผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา PEA จึงได้ร่วมกันจัดถุงยังชีพในเบื้องต้นจำนวน 1,000 ถุง เพื่อจัดส่งไปยังสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ประสบภัย มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

         สำหรับการซ่อมแซมระบบไฟฟ้านั้น PEA ได้ระดมทีมซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้อย่างเร็วที่สุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มกราคม 2562
          ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ และสายด่วน 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง


Print
Tags: