แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่า ft ประจำเดือน ม.ค.-เม.ย.2562

  • 6 December 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 2266
  • 0 Comments

          คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  เรื่องค่าไฟฟ้าตามสูตร การปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) สำหรับเรียกจัดเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม - เมษายน 2562 เท่ากับ -11.60 สตางค์/หน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

https://www.pea.co.th/ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า/ค่าFT 

ข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/กองอัตราและธุรกิจไฟฟ้า

Print
Tags: