แบนเนอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

PEA วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  • 1 December 2018
  • Author: pr news
  • Number of views: 475
  • 0 Comments           วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2561) เวลา 05.50 น. นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ณ หน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนางพัชรี ปรีเปรม ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว PEA ในนามสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้บริหารและพนักงาน PEA ผู้แทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและประชาชนร่วมพิธี

           กระทรวงมหาดไทยจัดงาน “วันดำรงราชานุภาพ” ในวันนี้ เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อน้อมสักการะ รำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระวิทยาคุณองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ พระองค์ท่านทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทย และทรงเป็นแบบอย่างแก่อนุชนคนมหาดไทยได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมาตราบจนถึงปัจจุบัน


ข้อมูล : กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Print
Tags: