ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 101, items 1 to 20 of 2004.
นช.PR.No.1100786356 สอบราคา จัดซื้อ สายอลูมิเนียมตีเกลียวอัดแน่นหุ้มฉนวน 95 ต.มม. จำนวน 11,000 เมตร 5 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ต.1 กบษ.(รล.) 132/2558 ลว. 5 ก.พ. 2558 สอบราคา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับสถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 (ชั่วคราว) จำนวน 5 รายการ 16 มีนาคม 2558 ถึง 24 มีนาคม 2558 รายละเอียด
ก.3 กบญ.(จซ) 336/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ประเภท กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 16,400 ชุด 13 มีนาคม 2558 ถึง 23 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กบญ.(จซ) 346/2558 ประกวดราคา ขออนุมัติประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง ประเภท แร็ค และ ที่จับลูกรอก ตาามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2558 จำนวน 4 รายการ 13 มีนาคม 2558 ถึง 23 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กกค.(ก) 1/2558 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) สำหรับใช้ในกิจการ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 11 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)05/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 5 รายการ (Bid 3) 11 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด
ก.3กบญ.(จซ) 338/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองตามแผนประจำปี 2558 ประเภทฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ จำนวน 1 รายการ 11 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3กบญ.(จซ)337/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2558 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 5 รายการ 11 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)06/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อประกวดราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการ คฟม. ปี 2557 (เพิ่มเติม)น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)06/2558 11 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด
น.1 กบญ.(จซ)(ซปก.) 04/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2558 BID ที่2 จำนวน 36 รายการ 11 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด
ก.3กบญ.(จซ)302/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองตามแผน ประจำปี 2558 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 4 รายการ 10 มีนาคม 2558 ถึง 18 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3กบญ.(จซ)318/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองตามแผน ประจำปี 2558 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 19 รายการ 10 มีนาคม 2558 ถึง 18 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กบญ.(จซ) 330/2558 สอบราคา สอบราคาจัดซื้อพัสดุรองประเภท ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. จำนวน 12,150 ท่อน และ ขนาด 65x1,000 มม. จำนวน 1,420 ท่อน 10 มีนาคม 2558 ถึง 18 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซป.ก.2กบญ.(จซ.) B003/2558 ประกวดราคา จัดซื้อลูกถ้วยไฟฟ้า 22 เควี 2 รายการ ใช้งานงบผู้ใช้ไฟ 10 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด
จส.(ยธ)001/58 สอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 9 มีนาคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 ปซ.(รล.) 11/2558 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สถานีไฟฟ้าพิษณุโลก 6 และโพธิ์ไทรงาม 9 มีนาคม 2558 ถึง 20 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)-17/2558 ประกวดราคา จัดซื้อ ไม้แป้นสำหรับยึดสายเข้าและออกจากมิเตอร์ขนาด2x20x20 ซม.จำนวน 66,090 อัน, ไม้แป้น สำหรับรองรับมิเตอร์ขนาด 2x20x60 ซม. จำนวน 33,050 อัน 9 มีนาคม 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผรอ.กรส.น.๓) ๑/๒๕๕๘ ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF จำนวน ๔ รายการ รวม ๑๑๓ เครื่อง ๑. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF แบบประจำที่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน ๑๔ ชุด ๒. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF แบบติดรถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน ๕๒ ชุด ๓. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF แบบมือถือ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน จำนวน ๑๐ ชุด ๔. เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF แบบประจำที่ (เฉพาะตัวเครื่อง) จำนวน ๓๗ ชุด 9 มีนาคม 2558 ถึง 17 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)-13/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 4 รายการ ดังนี้ แร็ค 2x200 มม.(2x8")แบบหลังยื่น จำนวน 23,530 ก้าน, แร็ค 3x200 มม.(3x8")แบบหลังยื่น จำนวน 2,420 ก้าน, แร็ค 4x200 มม.(4x8")แบบหลังยื่น จำนวน 11,250 ก้าน, ที่จับลูกรอก สำหรับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) จำนวน 12,250 อัน 6 มีนาคม 2558 ถึง 19 มีนาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กบญ.(จซ)(ซปก.) 03/2558 (PART A) ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุเพื่อเติมเต็ม Safety Stock ที่มี Vendor Lists จำนวน 13 รายการ (PART A) 6 มีนาคม 2558 ถึง 16 มีนาคม 2558 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)