ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 79, items 1 to 20 of 1577.
PEA-TSDP.9.4(BU)-010/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสาและสมอบก งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วงสถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช 2 - สถานีไฟฟ้าท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 สิงหาคม 2557 ถึง 27 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผบพ.กบง.น.3)-8/2557 ลว 30 ก.ค. 57 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคา 11 สิงหาคม 2557 ถึง 25 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA(S2)013/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการณ์ จำนวน 4 คัน 8 สิงหาคม 2557 ถึง 26 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กวบ.(คค)-1676/2557 ลว. 30 ก.ค. 57 e-Auction ประกวดราคาจัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 สิงหาคม 2557 ถึง 20 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กบง.(ปก.)-009/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน 1 รายการ (ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์) 7 สิงหาคม 2557 ถึง 20 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-M-029/2014 ประกวดราคา CONNECTORS จำนวน 4 รายการ 6 สิงหาคม 2557 ถึง 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E(BU)-036/2557 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง(คอนเนคเตอร์) 6 สิงหาคม 2557 ถึง 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
กคร.(ต.1)2551/2557 สอบราคา จัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าที่จ่ายไฟผ่าน Recloser ของสถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี(ชั่วคราว) 5 สิงหาคม 2557 ถึง 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 กศท.(งง)-1227/2557 ลว.11 มิ.ย.2557 ตกลงราคา จ้างเหมาฯรื้อถอนโรงจอดรถเดิม และก่อสร้างใหม่ตามมาตรฐาน กฟภ.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางระกำ 5 สิงหาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
บข.(บข)01/2557 สอบราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชุดควบคุมการทำงานและสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติ สำหรับห้องอุปกรณ์ระบบสื่อสาร DWDM และ IP Core Network ชั้น 9 อาคาร 3 4 สิงหาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1-กวบ.(บฮ.)1345/2557 ลว.29 ก.ค. 2557 สอบราคา สอบราคาเช่ารถยนต์ 1 ตัน 4 ประตู(ดับเบิ้ลแคป) จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 23 เดือน เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ตาม มอก. 2155 ฉบับล่าสุด เกียร์ธรรมดา เพื่อใช้งานโครงการ คปจ. 4 สิงหาคม 2557 ถึง 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I(BU)-001/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์และรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน จำนวน 4 สถานี (สถานีไฟฟ้าจอมเทียน, สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 1, สถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา และสถานีไฟฟ้าระยอง 1) 4 สิงหาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 21/2557 สอบราคา ซื้อพัสดุรอง (มี vender list) เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ให้มีดัชนี SAIFI และ SAIDI ระดับเดียวกับ กฟน. ตาม คชฟ.3 และซื้องบผู้ใช้ไฟเพื่อเติมเต็ม SAFETY STOCK ปี 2557 จำนวน 30 รายการ โดยวิธีสอบราคา 4 สิงหาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1 กคร.(ปร.)2477/2557 ประกวดราคา จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบ Circuit Breaker 4 สิงหาคม 2557 ถึง 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
กฟจ.ฉช.(กส.)05/2557 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสุขาผู้พิการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 สิงหาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 22/2557 สอบราคา ซื้อพัสดุรอง (ไม่มี vender list) เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเมืองใหญ่ให้มีดัชนี SAIFI และ SAIDI ระดับเดียวกับ กฟน. ตาม คชฟ.3 และซื้องบผู้ใช้ไฟเพื่อเติมเต็ม SAFETY STOCK ปี 2557 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีสอบราคา 4 สิงหาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผบพ.กบง.น.3)-13/2557 ลว. 29 ก.ค. 2557 สอบราคา จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2557 จำนวน 6 รายการ ได้แก่ 1.ก้านสมอบก แบบห่วงกลม เอ็ม ๑๖ ยาว ๒,๐๐๐ มม. 2.สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว ๔๕ องศา เอ็ม ๑๖*๒๕๐ มม. 3. แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง ๓๐ องศา 4.กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง ๕๐-๙๕ ต.มม. 5. ยูแคล้มป์ สลัก ๑ ตัว เอ็ม ๘ (ไวร์ โร๊ป คลิ๊ฟ) 6.ยูแคล้มป์ สลักคู่ เอ็ม ๑๖ (ไวร์ โร๊ป คลิ๊ฟ) 4 สิงหาคม 2557 ถึง 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 ภข.(กส.)943 ลว. 31 ก.ค.2557 ตกลงราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. กฟอ.ภูเขียว (กกฟ.น.ฉ.) 1 สิงหาคม 2557 ถึง 1 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ซส.ก.1(บพ)-NHE-009/2557 สอบราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 3 รายการ 1. ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก.71 จำนวน 85 กก. 2. ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 จำนวน 15,837 เมตร 3. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 จำนวน 12,123 เมตร 1 สิงหาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ที่ฉ.1บผ(ปบ.)006/2557 ตกลงราคา จ้างซ่อมหม้อแปลง 3 เฟส ชำรุด 1 เฟส 1 สิงหาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)