ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 102, items 1 to 20 of 2032.
น.2 ปซ.(คค.)-20/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง (หลังคาทรงสูง) เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน 8 ธันวาคม 2557 ถึง 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก. กบล.(ก3)-06/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม 3 ธันวาคม 2557 ถึง 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กวบ.(คค.) 1599/2557 ลว. 29 ก.ย.2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป) จำนวน 11 คัน 3 ธันวาคม 2557 ถึง 18 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กผป.(วอ.)2296/2557 ลว. 21 พ.ย. 2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สี่แยกซอย 12 – บ.โคกตูม (ฝั่งขวา) (จุดที่ 2) จ.ลพบุรี ตาม คสจ.7 ครั้งที่ 2 1 ธันวาคม 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กผป.(วอ.) 2301/2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ช่วง สถานีฯ เพชรบูรณ์ – หน้า รร.บูรพา (ฝั่งซ้าย) จุดที่ 3 จ.เพชรบูรณ์ ตาม คชฟ.3 1 ธันวาคม 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 กบล(กย.)4046/2557 ลว. 18 พ.ย. 2557 ประกวดราคา ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และ รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ฉ.2(บห.)-1166/2557 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อนำมาใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี.2557 SAFETY STOCK (สำรอง 3 เดือน) 28 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ผรค.(รบ.)083/2557 สอบราคา จ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย ของ ผรค.ราชบุรี ประจำปี 2558 28 พฤศจิกายน 2557 ถึง 9 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก. กบล.(ก3)-05/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นอาคารเขียว ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จ.มค.003/2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตมหาสารคาม 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
จ.มค.004/2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานและคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กคร.(จฟ.) 2164/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานีไฟฟ้า Unmanned Substation จำนวน 24 สถานีฯ เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 7 สถานี (บางปลา, สมุทรสาคร1,สมุทรสาคร2, สมุทรสาคร3, กระทุ่มแบน1, กระทุ่มแบน5) เขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม 8 สถานี (กำแพงแสน, บ้านโป่ง1, นครปฐม2, นครชัยศรี2, สามพราน2, พุทธมณฑล, อ้อมใหญ่2, อ้อมใหญ่3) จังหวัดราชบุรี 1 สถานี (หนองปลาหมอ) จังหวัดกาญจนบุรี 5 สถานี (พนมทวน, ท่าม่วง, บ่อพลอย, ไทรโยค ด่านมะขามเตี้ย) จังหวัดสุพรรณบุรี 3 สถานี (เดิมบางนางบวช, บางปลาม้า, สองพี่น้อง) 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 9 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก. กบล.(ก3)-04/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นอาคารเขียว ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กบง.(ปก.)-012 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)จำนวน 24 รายการ 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.๒ กล.(กส.)-ส.๐๒/๒๕๕๗ สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านแก่งหวาย -บ้านชำฆ้อ ตอน:๒ ช่วงบ้านเขาช่องลม - สี่แยกพัฒนา จังหวัดระยอง 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 9 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.บ.ไอ-015/2557 สอบราคา Micro-ohmmeter = จำนวน 4 sets 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง 9 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ซส.บ.ไอ-๐๑๕/๒๕๕๗ สอบราคา Micro-ohmmeter = จำนวน 4 sets 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง 9 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ฉ.1อด(บห)-2086 ลว.19 พ.ย. 2557 สอบราคา 1.1 จ้างเหมาสอบราคา ทำความสะอาด สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.อุดรธานี ประจำ ปี่ 2558 (1 ม.ค. 58- 31 ธ.ค. 58) 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.1อด(บห)-2085 ลว.19 พ.ย. 2557 สอบราคา 1.2จ้างเหมาสอบราคา รักษาความปลอดภัย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ.อุดรธานี ประจำ ปี่ 2558 (1 ม.ค. 58- 31 ธ.ค. 58) 3 คน 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง 4 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
สอบราคา จ้างเหมาติดตั้งราวเหล็กป้องกันรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าระบบ 115 เควี จำนวน 26 จุด 26 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)