ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 70, items 1 to 20 of 1395.
น.2 ฝปค.(คร)-010/2557 ประกวดราคา จัดซื้อกล้องส่องความร้อน (Thermal Viewer) จำนวน 1 ชุด 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง 28 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.1(บห)01/2557 สอบราคา จ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงาน กฟก.1 , อาคารควบคุมการจ่ายไฟ และคลังพัสดุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 พฤศจิกายน 2557 ถึง 20 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กวบ.-09/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการเกียรือัติโนมัติ จำนวน 3 คัน 11 พฤศจิกายน 2557 ถึง 24 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1มส(บห)(สจ)008/2557 สอบราคา จ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 10 พฤศจิกายน 2557 ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.2 กล.(กสง)/ป.-02/2557 ประกวดราคา ก่อสร้างระบบจำหน่าย บจ.เคพแม่พิมพ์ เอสเตท 7 พฤศจิกายน 2557 ถึง 18 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
PEA-DSRP.2(BU)-062/2557 ประกวดราคา จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง 115 เควี.1x800 ต.มม.และสายทองแดงเปลือย 95 ต.มม.(งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วงแยกมาลัยแมน - แยกไป อ.บ้านแพ้ว บริเวณทางแยกต่างระดับเข้าตัวเมืองนครปฐม จ.นครปฐม) 6 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-M(BU)064/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างงานเคเบิ้ลใต้ดิน (งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ให้บริษัท ไทยสตีลโปรไฟล์ จำกัด(มหาชน) จ.ระยอง) 5 พฤศจิกายน 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I-(BU)-004/2557 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอน ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกันรองรับแผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ CSCS ระยะที่ 1 lot ที่3 และ Unmanned Substation จำนวน 7 สถานี 5 พฤศจิกายน 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 ปซ.(คค.)-13/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ประเภทแวนตรวจการ(เกียร์อัตโนมัติ) จำนวน 2 คัน ของ กฟจ.พิจิตร และ กฟจ.ตาก 5 พฤศจิกายน 2557 ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 กบล.กย.(จส.)014/2557 สอบราคา งานปรับปรุงห้องสุขาอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด 4 พฤศจิกายน 2557 ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
อนุมัติ อฝ.ปค.น.1 ลว. 21 ต.ค. 2557 (ผจฟ.10/2557) สอบราคา สอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้าพาน, พะเยา, จุน 4 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ซส.บ.เอ็ม-009/2557 สอบราคา Pipe and Cable locator = จำนวน 2 sets, Duct rodder = จำนวน 2 sets 4 พฤศจิกายน 2557 ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ฉ.2 กวบ.(คค.) ช-07/2557 ประกวดราคา จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์ธรรมดา ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 10 คัน 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปข.(บห.)58/2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคล รักษาความปลอดภัยที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
จส.(ทง.) 001/57 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัย ประจำสำนักการไฟฟ้าอำเภอเทิง จำนวน 2 คน 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
น.1 กคข.(ปค.)(ซส.) 08/2557 สอบราคา 1. จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรมชุดคำสั่ง จำนวน 9 ชุด 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 3 ชุด 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จต.(ทง.) 044/57 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด ภายในสำนักงาน กฟอ.เทิง 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
มท ๕๓๐๔.๓๔/๐๑๔/๒๕๕๗ สอบราคา ก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่ายไฟฟ้าช่วงแยกโรงเรียนวัดหนองโสนถึงแยกไปสระเก็บน้ำบ้านหนองเขมร อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 14 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ดอ./บห.086 ลว.1 ตุลาคม 2557 ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2557 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กคร.(จฟ.)3588/2557 ลว. 16 ก.ย. 2557 ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้า Unmanned Substation ปี ๒๕๕๘ กองควบคุมและบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3(ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี 31 ตุลาคม 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)