ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 107, items 1 to 15 of 1597.
ก.3 (กบษ.)(รล.) 1299/2558 ประกวดราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้สวิตช์เกียร์ผลิตภัณฑ์ SIEMEN รุ่น ๘DJ๒๐ จำนวน ๒ สถานี (สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๗ และสถานีไฟฟ้าสินสาคร) 11 กันยายน 2558 ถึง 23 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.จค.002/58 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างผนังป้องกันดินพังทลาย บริเวณแนวสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าลำปาง2 - สถานีไฟฟ้าแจ้ห่ม ตามแนวทางหลวงหมายเลข 1035 ระหว่าง กม.24-25 10 กันยายน 2558 ถึง 23 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-E(F)-014/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดจ้าง บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Router จำนวน 155 ชุด,
อุปกรณ์ IPS/Firewall จำนวน 133 ชุด และซอฟท์แวร์ระบบบริหารเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
8 กันยายน 2558 ถึง 17 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติ อข. ลว 29 ก.ค. 2558 สอบราคา จัดซื้อ Current Transformer สฟฟ.ปลวกแดง1 7 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558 รายละเอียด
ก.2-กบล.(วฟ.)-ส-01/2558 สอบราคา จัดซื้อเครื่องวัดฮาร์โมนิก(Harmonic handheld analyzer) จำนวน 5 ชุด 7 กันยายน 2558 ถึง 15 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-031/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายในสำนักงานใหญ่ทดแทน จำนวน 70 ชุด 7 กันยายน 2558 ถึง 16 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กบล.(มม.)2/2558 สอบราคา สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำมันหม้อแปลง Portable Oil Tester 60 kV จำนวน 1 เครื่อง 7 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)21-1/2558 ลว. 25 ส.ค. 2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 งบปรับปรุงระบบจำหน่ายและงบ คฟก.(เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ ตามอนุมัติที่ น.3กบญ.(จซ) 2033/2558 ลว.25 ส.ค. 2558 4 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.-คพส.9.3(กกฟ.2)12/2558 สอบราคา ซส.-คพส.9.3(กกฟ.2)12/2558 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วง Cut&Turn (สฟ.อ้อมใหญ่ 1 -สฟ.อ้อมใหญ่3)-สฟ.สามพราน 4 (ชื่อเดิม สฟ.อ้อมใหญ่ 5) จ.นครปฐม 3 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2 กบญ.(จซ.)B013/2558 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B014/2558 ประกวดราคา จัดซื้อเสา คอร. 9 และ 12 เมตร 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PR PEA-003/2015 ประกวดราคา จ้างเหมาเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณา ชุด "ภาพลักษณ์" ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์ 2 กันยายน 2558 ถึง 10 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2 กบญ.07D/2558 ประกวดราคา จัดซื้อลวดเหล็กตีเกลียวจำนวน 4 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2 กบญ.08D/2558 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง จำนวน 22 รายการ งบปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3.ชด(กป)-013/58 ลว.27 ส.ค.2558 สอบราคา จ้างเหมาสอบราคาขยายเขตระบบจำหน่าย คฟก.บ้านถ้ำเขาเครือ ม.11 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามอนุมัติที่ น.3.พช.(บค)1575/54 ลว.30 มิฬยฬ2554 2 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558 รายละเอียดSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557