ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 78, items 1 to 20 of 1542.
ชป.ต.1-กวบ.(คค.)(K) 004/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 3 คัน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 9 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(BU)-014/2557 ประกวดราคา จ้างเหมา ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกันความถี่ต่ำให้กับสถานีไฟฟ้าระยะที่ 1 จำนวน 10 สถานี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)18/2557 (PART A) ประกวดราคา ผบพ.กบง.น.1 มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่าง (PART A) จำนวน 15 รายการ 30 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)18/2557 (PART C) ประกวดราคา ผบพ.กบง.น.1 มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่าง (PART C) จำนวน 9 รายการ 30 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)18/2557 (PART B) ประกวดราคา ผบพ.กบง.น.1 มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่าง (PART B) จำนวน 22 รายการ 30 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
PEA-DSRP.3(BU)-046/2557 ประกวดราคา จัดซื้อเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 เควี.1x240 ต.มม.(งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี.เป็นเคเบิลใต้ดินในเขต จ.มหาสารคาม และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี.เป็นเคเบิลใต้ดินในเขต จ.อุดรธานี) 29 กันยายน 2557 ถึง 7 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3 กวบ.(คค)-004/2557 (อนุมัติ ที่ ต.3กวบ.(คค.)-1407/2557 ลว. 15 ก.ย. 57 ประกวดราคา จัดประกวดราคา เช่ารถยนต์ประเภทรถแวนตรวจการ 5 คัน ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3-กวบ.(คค.)-004/2557 29 กันยายน 2557 ถึง 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กบง.(บพ) 1836 / 2557 ประกวดราคา จัดซื้อ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.30*0.30*4.50 เมตร (1000020102) จำนวน 345 ต้น และ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.30*0.30*4.50 เมตร (1000020400) จำนวน 1,043 ต้น 26 กันยายน 2557 ถึง 6 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 ปซ.(บพ.)-12/2557 ประกวดราคา จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 7,966 ชุด 26 กันยายน 2557 ถึง 10 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จต.(กย) 006/2557 สอบราคา จ้างก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องพร้อมรื้อถอนอาคารเดิม ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 25 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.2 ปลด.(คบ.)2842/2557 สอบราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง มีความประสงค์ สอบราคา 1.จัดซื้อ สำนักงานเคลื่อนที่ (Mobile Office) จำนวน 1 หลัง(Specification No: R.-537/2543)วงเงินโดยประมาณ 300,000 บาท 2.จ้างก่อสร้างประตูรั้วและตาข่าย วงเงินโดยประมาณ 619,782.36 บาท 3.จ้างก่อสร้างลานพัสดุ วงเงินโดยประมาณ 404,350 บาท 24 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กบง.(ปก.)-008/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย จำนวน 4 รายการ ที่ ต.3-กบง.(ปก.)-008/2557 ลว. 3 ก.ย.2557 24 กันยายน 2557 ถึง 7 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.2 ตร(บห.)4074 ลว. 22 ส.ค. 57 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานขยายเขตรองรับเคเบิ้ลใต้น้ำ เกาะหมาก(ตอนที่ 5)ช่วงกฟย.เกาะหมาก-เกาะหมากคาบาน่า 23 กันยายน 2557 ถึง 29 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
อนุมัติที่ ก.2 มตพ.บค./726/2557 ลว. 16 ต.ค.2557 สอบราคา งานก่อสรางขยายเขตระบบจำหน่ายงาน บจก.ทรัพย์พนาพร๊อพเพอร์ตี้(บ.ร่มเย็น) 23 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก.ก3 กบล.03/2557 ประกวดราคา ขออนุมัติประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือประเภท เครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ PW.2.3 จำนวน 7 ชุด 23 กันยายน 2557 ถึง 6 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA(S2)014/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการณ์ จำนวน 6 คัน 23 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 ปซ.(คค.)-18/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (หลังคาทรงสูง) เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี 2 คัน (5 ปี) 23 กันยายน 2557 ถึง 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-DSRP.3(BU)-025/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์และรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกันเพื่อรองรับการจ่ายไฟแบบ Close Loop จำนวน 3 Loop ในเขตพื้นที่ กฟก.1 23 กันยายน 2557 ถึง 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
อนุมัติที่ ก.2 มตพ.บค./594/2556 ลว 30 ส.ค. 2556 สอบราคา งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายงาน บริษัทเวิลด์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด 23 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.E(ธก)-034/2556 สอบราคา กระดาษฉนวนอัด,ประเก็นยางสังเคราะห์,หลอดแก้วกระเปาะซิลิก้าเจล 22 กันยายน 2557 ถึง 30 กันยายน 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)