ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 69, items 1 to 20 of 1364.
ฉ.1 ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟจ.นพ.ลว.25 ส.ค.2557 ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน จำนวน 2 รายการ 26 กันยายน 2557 ถึง 28 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ก.2 ตร(บห.)4074 ลว. 22 ส.ค. 57 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานขยายเขตรองรับเคเบิ้ลใต้น้ำ เกาะหมาก(ตอนที่ 5)ช่วงกฟย.เกาะหมาก-เกาะหมากคาบาน่า 23 กันยายน 2557 ถึง 29 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ฉ.2 (บห.)844/2557 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลง เพื่อเติมเต็ม SAFETY STOCK งานงบผู้ใช้ไฟ ปี.2557 เพื่อนำมาใช้งานภายใน กฟจ.ยโสธร 8 กันยายน 2557 ถึง 17 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กบง.(ปก.)-006/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ 8 กันยายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
กบอ.(ตอ.) 30/2557 สอบราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน และระบบการต่อลงดิน สำหรับอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับอาคารสำนักงาน กฟฟ. ภายในเขต กฟก.2 รวม 5 แห่ง 8 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA (S2) 015/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทลวดเหล็กฯ (Form NO. 04-4) จำนวน 4 รายการ 8 กันยายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 ปค.(คร)(อค) 01/2557 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราว 3 สถานีไฟฟ้า 8 กันยายน 2557 ถึง 16 กันยายน 2557 รายละเอียด
น.2 ปซ.(คค.)-16/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ประเภทแวนตรวจการ(เกียร์อัตโนมัติ) จำนวน 6 คัน 5 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1 กคร.(บร.)2872/2557 สอบราคา จัดจ้างติดตั้งราวเหล็กป้องกันรถยนต์ชนเสา (Guard Rail) มาตรฐาน RS-302 5 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I(BU)-023/2557 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบรีเลย์ จำนวน 3 Lot 6 สถานี 5 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.ก.2 กบง.(ตป.) 002/2557 สอบราคา สอบราคาเช่ารถยนต์ ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคาครอบกระบะท้ายรถ เครื่องยนต์ดีเซล ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2500 ซีซ เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 4 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E(F)-013/2014 ประกวดราคา จัดเช่า รถยนต์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 4 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.2 ภก.(คล.)251/57 สอบราคา FORK LIFT จำนวน 1 คัน 4 กันยายน 2557 ถึง 16 กันยายน 2557 รายละเอียด
ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2557 ประกวดราคา ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี จำนวน 4,389 อัน 4 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผบพ.กบง.น.3)-14/2557 ลว. 26 ส.ค. 2557 สอบราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.มอก.71 2. ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 3. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 3 กันยายน 2557 ถึง 16 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.1กวบ.(คค.)2070 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภท ตู้โดยสารหลังคาสูงไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง 3 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ชป.ต.1-กวบ.(คค.)(K)002/2557 ประกวดราคา ประกวดเช่ารถยนต์แวนตรวจการเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี จำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน 3 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.2 ภก.(คล.)247/57 สอบราคา หม้อแปลง 100 เควีเอ.3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 33-0.4/0.23 เควี. ดีวายเอ็น 11 3 กันยายน 2557 ถึง 16 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ต.2 ภก.(คล.)247/57 สอบราคา หม้อแปลง 100 เควีเอ.3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 33-0.4/0.23 เควี. ดีวายเอ็น 11 จำนวน 4 เครื่อง 3 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด
ชป.ต.1-กวบ.(คค.)(k)002/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซีจำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน 3 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)