ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 95, items 1 to 20 of 1892.
มค.217/57 ตกลงราคา จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสทื 22 เควี แบบ57-21 ชนิดเพาเวอร์อาร์ต จำนวน 300 ชุด@ 707 บาท 15 ธันวาคม 2560 ถึง 17 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.015/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคา 9 มกราคม 2558 ถึง 19 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.016/2557 ประกวดราคา จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร โดยวิธีประกวดราคา 9 มกราคม 2558 ถึง 19 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 กบล.กย.(จส.)008/2557 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสุขา สำหรับคนพิการ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม 7 มกราคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1/กบล.มม(ปจ)01/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงแบบซ่อมสร้าง จำนวน 5 รายการ รวม 42 เครื่อง 1.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 1 เฟส 30 เควีเอ. จำนวน 4 เครื่อง 2.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 50 เควีเอ. จำนวน 10 เครื่อง 3.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 100 เควีเอ. จำนวน 15 เครื่อง 4.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 160 เควีเอ. จำนวน 11 เครื่อง 5.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 250 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง 7 มกราคม 2558 ถึง 21 มกราคม 2558 รายละเอียด
จร.-คชฟ.3-04/2557 e-Auction งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 5 มกราคม 2558 ถึง 14 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ตบ.029/57 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2558 27 ธันวาคม 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.1กผป.(จง.)63/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ สำหรับใช้งานปฏิบัติงานประจำ ฝปค.ก.๑ จำนวน 2 คัน 25 ธันวาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 มอ.(บง.)1570/2557 ตกลงราคา มีความประสงค์จ้างเหมานิติบุคคล/บุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับปลดสายตัด-ต่อ-ติดกลับ มิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอแม่อาย ปีงบประมาณ 2558 22 ธันวาคม 2557 ถึง 25 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA s3(sd)-024 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาดสำนักงาน จำนวน 2 คน 22 ธันวาคม 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
PEA (S2) 023/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 15 เครื่อง และ ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 11 เครื่อง 22 ธันวาคม 2557 ถึง 7 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-CAN(EC)-029/2014 สอบราคา จัดจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ของ PEA ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines : WCAG 2.0) 22 ธันวาคม 2557 ถึง 7 มกราคม 2558 รายละเอียด
จต.(ทง.) 002/2557 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ในเขตอำเภอพญาเม็งราย 22 ธันวาคม 2557 ถึง 26 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
มท 5313.4/ 53989 สอบราคา จ้างเหมาผลิตรายการข่าวประจำสัปดาห์เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์ภายในองค์กรประจำปี 2558 22 ธันวาคม 2557 ถึง 13 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จต.(ทง.) 003/57 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ในระบจำหน่าย เฉพาะผู้ใช้ไฟรายย่อย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของ กฟอ.เทิง เริ่ม 1 มค.58- 31 ธค.58 22 ธันวาคม 2557 ถึง 25 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ก.3 กคร.(อค.)-2312/2557 สอบราคา จัดซื้อ Battery ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ของอาคารศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ (SCADA) 22 ธันวาคม 2557 ถึง 7 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.2 กวบ.(คค.)2154/2557 ลว. 20 พ.ย. 2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ขนาด1ตัน4ประตูแบบ Double cab ขับเคลื่อน2ล้อพร้อมหลังคาครอบกระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400CC.จำนวน 1 คัน 22 ธันวาคม 2557 ถึง 25 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 มอ.(บต.)1571/2557 ตกลงราคา มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้ง ตัดฝาก ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน และรื้อถอนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส และชนิด 3 เฟส 22 ธันวาคม 2557 ถึง 25 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.1บฬ.(ปบ.)5351/2557 ตกลงราคา จ้างเหมาค่าแรงปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย SAC ฟีดเดอร์ 7 20 ธันวาคม 2557 ถึง 20 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
สข.(คล.)0182/57 ลว.19 ธ.ค.57 ตกลงราคา ซื้อพัสดุขาดแคลน 1-00-001-0002 เสา คอร.ขนาด 9 เมตร 19 ธันวาคม 2557 ถึง 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)