ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
น1ลพ.(คบ)(ซต)501/2559 ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลง pr-1100898287 29 ธันวาคม 2559 ถึง 29 ธันวาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ. (จซ.)ปก.003/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภทกราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2559 ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ)ปก.003/2559 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 8 มีนาคม 2559 รายละเอียด
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.003/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภทกราวด์ร็อด จำนวน 1 รายการ ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2559 ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.)ปก.003/2559 25 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 8 มีนาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จต.(ดก.)001/2559 ลว.19ก.พ.59 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่าย กฟส.อ.ดอยสะเก็ด 20 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จ.ก.2. ยธ./02/2559 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 4 ชั้น ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง 19 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มท5308.18/กส.4928 สอบราคา การจ้างเหมาตัด-ลิดรอนต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย (รายปี) 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)11/2559 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รายการ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
PEA-DSRP.3(E)-002/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า งานปรับปรุงระบบ 22 เควี.เป็นเคเบิลใต้ดินในเขต จ.พิษณุโลก 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-M(F)-001/2559 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างงานเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ลอดถนนพระรามที่ 2 ของงานก่อสร้างสายส่งฯ ช่วงสถานีฯสมุทรสาคร 6 – สถานีฯสมุทรสาคร 8 – สถานีฯสมุทรสาคร 3 จ.สมุทรสาคร และงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ 115 เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้า บางปะอิน 2 จ.พระนครศรีอยุธยา 17 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปซ.(จซ.)-04/2559 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 3 รายการ
1.ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.จำนวน 3,970 กก.
2.ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม. จำนวน 420 กก.
3.ลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. จำนวน 179,060 ม.
16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA (S2) 004/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 พัสดุกราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 1 รายการ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I-002/2016 ประกวดราคา ตะกั่วตีตรามิเตอร์ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด
PEA(S2) 008/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2559 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No. 12-1) จำนวน 4 รายการ
15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1นภ.(บห.)30/2559 สอบราคา จัดซื้อและติดตั้งคอนเหล็กสายสื่อสาร จากสี่แยก ร.ร.หนองบัวพิทยาคาร ถึง สี่แยก ทีโอที หนองบัวลำภู ปี2559 15 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I-028/20145 ประกวดราคา ชุดเครื่องมือฮอทไลน์ จำนวน 17 รายการ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2557