ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 82, items 1 to 20 of 1626.
ดอ./บห.086 ลว.1 ตุลาคม 2557 ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2557 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.2กบล.(มม.)2386/2557 ประกวดราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงชำรุดแบบซ่อมสร้าง (Rebuild) จำนวน 76 เครื่อง 13 ตุลาคม 2557 ถึง 24 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-TSDP.9.1(BU)-050/2557 ประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป(งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วง สฟ.แรงสูงแม่สอด(กฟผ.)–สฟ.แม่ระมาด จ.ตาก) 9 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผบพ.กบง.น.3) 10/2557 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต คือ เสา คอร.14.30เมตร จำนวน 601 ต้น,เสาตอม่อ คอร.0.36x0.36x4.50เมตร จำนวน 356 ต้น,เสาตอม่อ คอร.0.41x0.41x5.50เมตร จำนวน 260 ต้น 8 ตุลาคม 2557 ถึง 21 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กวบ.(บฮ)1471/2557 สอบราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ 7 ตุลาคม 2557 ถึง 17 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I(BU)-011/2557 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอนและจัดหาพร้อมติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมให้กับอุปกรณ์ชุดคาปาซิเตอร์ในสถานีไฟฟ้า จำนวน 20 สถานี 7 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 มสส.กย.(จส.) 001/2557 สอบราคา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน กฟส.ม่วงสามสิบ 7 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-DSRP.2(BU)-043/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสาและเสาโครงเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์(งานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานปทุมธานี จ.ปทุมธานี) 7 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
กบล.มม.(สซ)02/2557 สอบราคา จัดซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้าด้วยวิธีสอบราคาในอำนาจ อฝ.บกง(น1) จำนวน 2 รายการ เครื่องทดสอบน้ำมันหม้อแปลง จำนวน 3 เครื่อง, คลิปออนโวลท์-แอมป์ จำนวน 4 เครื่อง 6 ตุลาคม 2557 ถึง 17 กันยายน 2557 รายละเอียด
ก.3 กบง.(บพ) 1885/2557 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ. 3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี.ดีวายเอ็น 11 (ชนิดแขวน) จำนวน 22 เครื่อง 6 ตุลาคม 2557 ถึง 14 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จป.ฉ.1(จง) 2/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนปักเสา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สฟฟ.ศรีสงคราม ฟีดเดอร์ ๙ (ช่วง บ.พนอมทุ่ง-บ.ท่าดอกแก้ว) จ.นครพนม (ช่วง E-F ,F-G) 6 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กศท.(ปค.)(ซส.)06/2557 สอบราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic และสายสัญญาณ UTP Cat 6 เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายให้กับ กฟฟ. 1. อาคารสำนักงาน กฟส.อ.แม่ลาว ในวงเงิน 133,515.- บาท 2. อาคารสำนักงาน กฟส.อ.แม่อาย ในวงเงิน 130,090.- บาท 3. อาคารสำนักงาน 1 และอาคารสำนักงาน 2 กฟส.อ.ดอกคำใต้ ในวงเงิน 238,180.- บาท 6 ตุลาคม 2557 ถึง 17 กันยายน 2557 รายละเอียด
ฉ.2สก.(กส.) 1654/2557 ลว.21 ส.ค.2557 ตกลงราคา งานจ้างเหมาจัดทำผนังกันแดดพร้อมป้ายชื่ออาคารสำนักงาน(PEA) ที่ กฟย.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2557 ถึง 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
ฉ.2/ศก.กส.1552 ลว.4 ส.ค.2557 ตกลงราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา ที่ กฟย.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2557 ถึง 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
8/2557 ลว.30 ก.ย.2557 สอบราคา 1.รถยนต์อีซูซุบรรทุก 6 ตันติดบูม หมายเลขทะเบียน 83-7927 กทม.ชำรุด พร้อมทะเบียน จำนวน 1 คัน(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 ก.ย.2525 สีส้ม 6 สูบ 160 แรงม้า)2.รถยนต์อีซูซุบรรทุก 6 ตัน หมายเลขทะเบียน 84-4035 กทม.ชำรุด พร้อมทะเบียน จำนวน 1 คัน(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 มี.ค.2527 สีส้ม 6 สูบ 175 แรงม้า) 3. รถยนต์ฮีโน่ติดเครนฯ 3 ตัน หมายเลขทะเบียน 82-9185 กทม.ชำรุด พร้อมทะเบียน จำนวน 1 คัน(จดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2522 สีส้ม 6 สูบ 150 แรงม้า) 3 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
ฉ.๒ศก.(กส.)1653/2557 ลว. 21 ส.ค.2557 ตกลงราคา งานซ่อมแซม-ปรับปรุง พื้นที่ภายในอาคารสำนักงาน (ชั้นล่าง) ที่ กฟส.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 3 ตุลาคม 2557 ถึง 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
PEA-E-007/2014 ประกวดราคา จ้างจัดพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทินและสมุดบันทึก ปี 2558 จำนวน 1 งาน 2 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I-028/2014 ประกวดราคา เครื่องผสมคอนกรีตอัตโนมัติพร้อมการติดตั้ง 2 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
ก.2กคร.(ก.2)25/2557 ตกลงราคา ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักพนักงานสถานีไฟฟ้าชลบุรี1 1 ตุลาคม 2557 ถึง 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2กบล.(มม.) 2902/2557 ตกลงราคา จัดซื้อเครื่องมือวัดไฟฟ้า จำนวน 73 ชุด 1 ตุลาคม 2557 ถึง 1 ตุลาคม 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)