ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 88, items 1 to 20 of 1755.
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.015/2558 ประกวดราคา ผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 8 รหัสพัสดุ รวม 59 รายการ 15 พฤษภาคม 2558 ถึง 27 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
อนุมัติหลักการ ผวก ลว.12 มี.ค.2557 (กอค.(พร.) 325/2557 ลว. 16 มี.ค. 2557 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ระบบ CSCS และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งของสถานีไฟฟ้านครสวรรค์4 และสถานีไฟฟ้าหล่มเก่า 11 พฤษภาคม 2558 ถึง 20 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
น.2 ปซ.(จซ.)-04/2558 ประกวดราคา จัดซื้อ อุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 3 ราย 1.ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. 2.ลวออลูมิเนียมกลม 4.0 มม. 3.ลวดอลูมเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม. 11 พฤษภาคม 2558 ถึง 26 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กบญ.(จซ) 601/2558 ก3 กบญ.ปก.013/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท หม้อแปลง จำนวน 7 รายการ 11 พฤษภาคม 2558 ถึง 20 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)15/2558 ประกวดราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งานโครงการ คฟม. ปี 2557 จำนวน 5 รายการ 8 พฤษภาคม 2558 ถึง 20 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ต.3-กบญ.(จซป.) 012/2558 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตจำนวน 10 รายการ 7 พฤษภาคม 2558 ถึง 21 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต3 กกค(ยธ) 003/2558 ประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค,ป้ายชื่อสำนักงาน พร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนาม ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตากใบ จ.นราธิวาส 7 พฤษภาคม 2558 ถึง 19 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ก.1 กบล.(มม)-962/2558 ลว.21 เม.ย.58 สอบราคา จ้างซ่อมหม้อแปลง(Rebuild)กฟก.1 6 พฤษภาคม 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 กปบ.(จฟ.1)0001/2558 ประกวดราคา จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟฉ.2 จำนวน 12 แห่ง (ฉ.2 กปบ.(จฟ.1)0001/2558) 4 พฤษภาคม 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ฉ.2 กปบ.(จฟ.1)0001/2558 ประกวดราคา จ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สถานีไฟฟ้าในเขตพื้นที่ กฟฉ.2 จำนวน 12 แห่ง (ฉ.2 กปบ.(จฟ.1)0001/2558) 4 พฤษภาคม 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
58g090025 ตกลงราคา จัดซ์้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ ขนาด 100 เควีเอ ชนิดทนการลัดวงจร Specification No. RTRN-008/2552 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 1 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
58g090023 ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 1 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ฉ.3 ชย.(คล.)043 ตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลนงบผู้ใช้ไฟ 30 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 รายละเอียด
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.002/2558 e-Auction จัดซื้อพัสดุรองประเภท OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 35 รายการ 30 เมษายน 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 19/2558 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 47 เครื่อง,ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 20 เครื่อง 30 เมษายน 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 19/2558 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 47 เครื่อง,ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 20 เครื่อง 30 เมษายน 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 19/2558 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 47 เครื่อง,ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 20 เครื่อง 30 เมษายน 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 19/2558 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 47 เครื่อง,ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 3 เครื่อง,ขนาด 160 เควีเอ จำนวน 20 เครื่อง 30 เมษายน 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.001/2558 ลว 17 เม.ย.2558 e-Auction จัดซื้อ Galvanized Steel Wire จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.001/2558 30 เมษายน 2558 ถึง 15 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.003/2558 e-Auction ประกวดราคาจัดซื้อกราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร จำนวน 27,100 ชุด วงเงิน 11,815,600.00 บาท 30 เมษายน 2558 ถึง 15 เมษายน 2558 รายละเอียด