ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 117, items 1 to 15 of 1742.
PEA-I(F)-005/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จ้างทำสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50/8 ต.มม. จำนวน 550 กม. 22 ตุลาคม 2558 ถึง 3 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ฉ.1(จซ)14/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง ปี 2558 จำนวน 4 รายการ ให้ กฟภ. ในสังกัด กฟฉ.1 21 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
จป.ฉ.1(จซ)E06/2558 ประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้าแบบ Unmanned Substation ในสังกัด กฟฉ.1 21 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-003/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดซื้อลูกถ้วยแขวน แบบ ง (52-4) จำนวน 12,500 ลูก 21 ตุลาคม 2558 ถึง 2 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-004/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดซื้อลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข (53-2) จำนวน 121,000 ลูก 21 ตุลาคม 2558 ถึง 2 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA.ก.1(จซ)-C-004/2558 ประกวดราคา หม้อแปลง 250 เควีเอ.3เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 22-0.4/0.23 เควี.ดีวายเอ็น 11(ชนิดแขวน) ตามหมายเลข PEA.ก.1(จซ)-C-004/2558 19 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.ก.1(จซ)-M-012/2558 สอบราคา พัสดุรองประจำปี 2558 จำนวน 4 รายการ ตาม ซส.ก.1(จซ)-M-012/2558 19 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 กบล.(มม.)2197/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบค่าฉนวนน้ำมันหม้อแปลง (Fully Automatic Oil Test Set) จำนวน 11 เครื่อง 16 ตุลาคม 2558 ถึง 27 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-TSDP.9.4(A)-016/2558 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อใช้งานติดตั้งสวิตช์เกียร์ระบบ 115 เควี.เพิ่มเติมที่สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2(ลานไก) 16 ตุลาคม 2558 ถึง 27 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กรท.(ปข.)-สซ.(ป) 001/2558 ประกวดราคา จัดซื้อกระดาษม้วนชนิด Thermal สีขาว มีลายน้ำ สัญลักษณ์ กฟภ.สีฟ้า ขนาด 7.8 ซม.x 50 ม. สำหรับเครื่องบันทึกเงินสด (POS)
จำนวน 47,440 ม้วน
16 ตุลาคม 2558 ถึง 27 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B016/2558 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22 เควี จำนวน 36 เครื่อง 16 ตุลาคม 2558 ถึง 28 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.ก.2 รย.(ปบ.) 001/2558 สอบราคา จัดซื้อ คอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง บริเวณสี่แยกเนินสำลี ถึง สามแยกขนส่ง อนุมัติ ตามอนุมัติ รผก.(ภ3) ลว. 29 ก.ย. 2558 กำหนดราคากลางงานจัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารในพื้นที่ กฟก.2 16 ตุลาคม 2558 ถึง 26 ตุลาคม 2558 รายละเอียด
ซส.ก.2 ตร.(ปบ.) 001/2558 สอบราคา จัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดตั้ง 16 ตุลาคม 2558 ถึง 25 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.ก.2 พน.(ปบ.) 001/ 2558 สอบราคา - จัดซื้อ คอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง 16 ตุลาคม 2558 ถึง 25 ตุลาคม 2558 รายละเอียด
น.3 ลยว.(ปบ.)2021/2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บ้านหนองโขมง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 29 ตุลาคม 2558 รายละเอียดSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2557