ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 69, items 1 to 20 of 1361.
สอบราคา - 4 พฤศจิกายน 2557 ถึง 17 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ฉ.2 กวบ.(คค.) ช-07/2557 ประกวดราคา จัดเช่ารถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู Double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี เกียร์ธรรมดา ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 10 คัน 3 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ดอ./บห.086 ลว.1 ตุลาคม 2557 ตกลงราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ขาดแคลน เพื่อใช้งาน งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี 2557 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 3 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กคร.(จฟ.)3588/2557 ลว. 16 ก.ย. 2557 ประกวดราคา งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่สถานีไฟฟ้า Unmanned Substation ปี ๒๕๕๘ กองควบคุมและบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการเครือข่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3(ภาคเหนือ)จังหวัดลพบุรี 31 ตุลาคม 2557 ถึง 13 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
น.1มส(บห)(สช)007/2557 สอบราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 2700 ซีซี เกียร์อันตโนมัติ จำนวน 1 คัน 31 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E(BU)-058/2557 ประกวดราคา จัดซื้อปะเก็นยางสังเคราะห์ 31 ตุลาคม 2557 ถึง 10 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.2 กวบ.(คค.)1847/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab ใช้งานในหน้าที่ภารกิจ ผจก.กฟย.จำนวน 3 คัน 28 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กวบ.(บฮ.) 1631/2557 ประกวดราคา ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคา 28 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-DSRP.3(BU)-049/2557 ประกวดราคา จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง115 เควี.1x800ต.มม.และสายทองแดงเปลือย95ต.มม.(งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินช่วงสถานีไฟฟ้านิคมพัฒนา-สถานีไฟฟ้าเขาไม้แก้ว(แยกบริษัทไอพีพีกรุ๊ป)จ.ระยองและงานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินช่วงสถานีไฟฟ้าคลองขวาง1-สามแยกสตาร์ไลท์จ.ฉะเชิงเทรา) 28 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-TSDP.8.2(BU)-055/2557 ประกวดราคา จัดซื้อสายเคเบิลใต้ดินทองแดง115เควี.1x800ต.มม.และสายทองแดงเปลือย95ต.มม.(งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดินระบบ115เควี.ลอดถนนพระรามที่2 ช่วงสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร6–สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร8–สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร3 จ.สมุทรสาคร) 28 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กบง.(ปก.)-006-2/2557 ประกวดราคา จัดซื้อลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม.จำนวน 3,900 กก. และลวดอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 4.0 มม.จำนวน 502,600 เมตร 27 ตุลาคม 2557 ถึง 5 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I(BU)-035/2557 ประกวดราคา จัดซื้อ Cable termination kit for 115 kV. Outdoor type แบบ Polymer 27 ตุลาคม 2557 ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
อนุมัติ ผจก.กฟอ.บคย.ลว.14 ต.ค.2557 สอบราคา อนุมัติในหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกงานรักษาความปลอดภัยสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านค่าย ประจำปี 2558 27 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
PEA(S2)019/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์โดยสารหลังตาสูงไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คัน 27 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กบล.(กย.)3090 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาชาย-หญิง อาคารสำนักงาน และก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี 27 ตุลาคม 2557 ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ซส.ผ.DRIP.3-013/2557 สอบราคา ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต มหาสารคาม จำนวน 730,000 กก. 27 ตุลาคม 2557 ถึง 7 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด
ฉ.3 กบง.(บพ.)สซ.009 สอบราคา ดำเนินการจัดซื้อพัสดุประเภท GUYING HARDWARE จำนวน 6 รายการ ให้คลังพัสดุหลักในสังกัด กฟฉ.3 โดยวิธีสอบราคา เพื่อใช้งานงบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) ปี 2557 24 ตุลาคม 2557 ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบง.(บพ.) สซ.010/2557 สอบราคา จัดซื้อพัสดุประเภท RACKS จำนวน 1 รายการ 24 ตุลาคม 2557 ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-TSDP.9.1(BU)-059/2557 ประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป(งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วง Cut&Turn(สฟ.บึงสามพัน(ลานไก)-สฟ.ชนแดน)-สฟ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์) 24 ตุลาคม 2557 ถึง 3 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
สจ.ก.2-คร.(จฟ)/07/2557 สอบราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสถานีไฟฟ้า Unmanned ของหน่วย Unmanned ฉะเชิงเทรา จำนวน 4 คน 22 ตุลาคม 2557 ถึง 4 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)