ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 111, items 1 to 20 of 2218.
ต.1 กบษ.(รล.) 695/2558 ลว. 22 มิ.ย. 2558 สอบราคา ดำเนินจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 (ชั่วคราว) จำนวน 5 รายการ 17 กรกฎาคม 2558 ถึง 27 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค ประตู-ป้ายชื่อ รั้วตาข่ายพร้อมรื้อถอนรั้วลวดหนาม-เสารั้วและประตู ที่ กฟย.อ.สุไหงปาดี 15 กรกฎาคม 2558 ถึง 28 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กคส.(จค.1)1008/2558 ตกลงราคา ขออนุมัติจัดทำผ้าห่มกันหนาวที่มีตราสัญลักษณ์ PEA สำหรับใช้ในโครงการ PEA ช่วยเหลือสังคมประจำปี 2558 14 กรกฎาคม 2558 ถึง 14 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปซ.(รล.) 16/2558 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สถานีไฟฟ้าวชิรบารมี 13 กรกฎาคม 2558 ถึง 24 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 ปซ.(จซ.)-08/2558 ประกวดราคา จัดซื้อ CABLE PLATE และ METER PLATE จำนวน 2 รายการ 10 กรกฎาคม 2558 ถึง 24 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 37/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุทดแทนฯเสียหายจากภัยธรรมชาติ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีประกวดราคา
9 กรกฎาคม 2558 ถึง 17 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-CAN(EC)-015/2015 สอบราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจัดระบบคิว จำนวน 99 ชุด 7 กรกฎาคม 2558 ถึง 20 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด
น.2 ปซ.(จซ.)-07/2558 ประกวดราคา จัดซื้อ ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 1 รายการ 7 กรกฎาคม 2558 ถึง 21 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)-28/2558 ลว. 25 มิ.ย. 58 สอบราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 จำนวน 9 รายการ PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)-28/2558 ลว. 25 มิ.ย. 58 7 กรกฎาคม 2558 ถึง 15 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-E(F)-010/2015 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษา และดูแลระบบการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management) ติดตั้งใช้งาน 13 แห่ง จำนวน 22,500ลิขสิทธิ์
7 กรกฎาคม 2558 ถึง 16 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
SMC-CM-01-2558 สอบราคา เช่าใช้วงจร GPRS Network สำหรับอุปกรณ์ GPRS Modem/Router
ที่ FRTU-SCBเพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า
6 กรกฎาคม 2558 ถึง 13 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.2 สซ.(ปฮ.) 016/2558 สอบราคา จัดซื้อ Megger insulation tester 15 kV (DC) จำนวน 2 เครื่อง 6 กรกฎาคม 2558 ถึง 17 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กพส(ปบ)022/2558 ตกลงราคา จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบ 1 เฟส แลั 3 เฟส 6 กรกฎาคม 2558 ถึง 6 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.018/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท LOW TENSION FUSE-SWITCHES 1x400 A, 500 V จำนวน 1 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2558 6 กรกฎาคม 2558 ถึง 15 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)-5-1/2558 e-Auction จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 37 รายการ 3 กรกฎาคม 2558 ถึง 14 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)5-1/2558 e-Auction จัดซื้อพัสดุรอง จำนวน 37 รายการ 3 กรกฎาคม 2558 ถึง 14 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด
ซส.ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค 12-3/ครั้งที่ 2)007/2558 สอบราคา ซื้อพัสดุรองกลุ่มสเปคที่ 12-3 จำนวน 2 รายการ 3 กรกฎาคม 2558 ถึง 13 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.E(กบร)-004/2558 สอบราคา Cable termination kits for 115 kV XLPE Cable จำนวน 6 ชุด 3 กรกฎาคม 2558 ถึง 13 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติหลักการ ชจก.(ท.)รักษาการแทน ผจก.นธ. ลว. 2 กค.2558 ตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าที่คาดว่าไม่ทันการใช้งานประเภทหม้อแปลง สำหรับงานติดตั้งให้กับลูกค้า กฟภ.ภายในเขตรับผิดชอบ กฟภ.จ.นราธิวาส และ กฟภ.ในสังกัด 1.)หม้อแปลงหนึ่งบุชชิ่ง 33 GRDY/19/0.46/0.23 เควี.30 เควีเอ.( 1-05-000-0202 )จำนวน 1 เครื่อง และ 2.)หม้อแปลง 160 เควีเอ.3 เฟส แบบถังปิดผนึกถาวร 33-0.4/0.23 เควี.ดีวายเอ็น 11 ( 1-05-001-0302 )จำนวน 1 เครื่อง 3 กรกฎาคม 2558 ถึง 3 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด
ต.1ปข.(ปบ.)213/2558 สอบราคา จ้างเหมางานตัดต้นไม้ ประจำเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 3 กรกฎาคม 2558 ถึง 13 กรกฎาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557