ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 91, items 1 to 20 of 1803.
มค.217/57 ตกลงราคา จัดซื้อ ลูกถ้วยไลน์โพสทื 22 เควี แบบ57-21 ชนิดเพาเวอร์อาร์ต จำนวน 300 ชุด@ 707 บาท 15 ธันวาคม 2560 ถึง 17 ธันวาคม 2560 รายละเอียด
ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.015/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท OVERHEAD LINE HARDWARE จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคา 9 มกราคม 2558 ถึง 19 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.016/2557 ประกวดราคา จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม.ยาว 2 เมตร โดยวิธีประกวดราคา 9 มกราคม 2558 ถึง 19 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 กบล.กย.(จส.)008/2557 สอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสุขา สำหรับคนพิการ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม 7 มกราคม 2558 ถึง 20 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1/กบล.มม(ปจ)01/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมหม้อแปลงแบบซ่อมสร้าง จำนวน 5 รายการ รวม 42 เครื่อง 1.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 1 เฟส 30 เควีเอ. จำนวน 4 เครื่อง 2.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 50 เควีเอ. จำนวน 10 เครื่อง 3.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 100 เควีเอ. จำนวน 15 เครื่อง 4.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 160 เควีเอ. จำนวน 11 เครื่อง 5.หม้อแปลงระบบ 22 เควี. 3 เฟส 250 เควีเอ. จำนวน 2 เครื่อง 7 มกราคม 2558 ถึง 21 มกราคม 2558 รายละเอียด
ซป.ก.2-กบง.(บพ) 029/2557 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 4 รายการ 5 มกราคม 2558 ถึง 14 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 26/2557 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2557 งบ คฟม.เพิ่มเติม (มี Vender list) จำนวน 25 รายการ 5 มกราคม 2558 ถึง 14 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซป.ก.2-กบง.(บพ) 030/2557 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภํณฑ์คอนกรีต 4 รายการ 5 มกราคม 2558 ถึง 14 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จร.-คชฟ.3-04/2557 e-Auction งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิล ใต้ดิน บริเวณรอบนอกพื้นที่พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 5 มกราคม 2558 ถึง 14 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ตบ.029/57 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2558 27 ธันวาคม 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ตกลงราคา จ้างเหมาขยายเขตก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านดอนทับช้าง(คุ้มน้ำตกภูน้อย) หมู่ 7 ตำบล ขุหลุ อำเภอ ตระการพืชผล จังหวัด อุบลราชธานี 25 ธันวาคม 2557 ถึง 25 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.1กผป.(จง.)63/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ สำหรับใช้งานปฏิบัติงานประจำ ฝปค.ก.๑ จำนวน 2 คัน 25 ธันวาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
นช.PR.No.1100776020 ตกลงราคา จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส จำนวน 1 เครื่อง 23 ธันวาคม 2557 ถึง 6 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จห.กป.(จต)001/2557 ตกลงราคา ตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขุดหลุมปักเสาแรงสูง 23 ธันวาคม 2557 ถึง 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ซส.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 27/2557 สอบราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2557 งบ คฟม.เพิ่มเติม (ไม่มี Vender list) จำนวน 13 รายการ 23 ธันวาคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
E-ชบ.วต.57-0034 ตกลงราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า 23 ธันวาคม 2557 ถึง 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ต.2-สฏ.(บห.) 117 ลว. 22 ธ.ค.2557 ตกลงราคา ซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร จำนวน 60 ต้น 23 ธันวาคม 2557 ถึง 23 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.1 รสต.(มต.) จ.269/57 ลว.22 ธ.ค. 2557 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เพิ่ม-ลดขนาดมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 22 ธันวาคม 2557 ถึง 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
น.3 นผ.(มต)-2382/2557 ลว.16 ธ.๕. 57 สอบราคา จ้างเหมาติดตั้ง-สับเปลี่ยน-รือถอนมิเตอร์ ประจำปี 2558 22 ธันวาคม 2557 ถึง 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
พช.(คล)-233 ตกลงราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.00 เมตร 22 ธันวาคม 2557 ถึง 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)