ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 10, items 1 to 15 of 150.
ซส.ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค 93-6) 027/2559 สอบราคา ซื้อพัสดุรอง (กลุ่มสเปค 93-6) 027/2559 จำนวน 4 รายการ 21 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-สง.(ซปก.)001/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารในพื้นที่ กฟอ.สุไหงโก-ลก 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 27 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-จะนะ(ซปก.) 001/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารในพื้นที่อำเภอจะนะ 11 กรกฎาคม 2559 ถึง 27 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-028/2016 ประกวดราคา จัดเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 6 คัน (ระยะเวลาเช่า 60เดือน) 6 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.ก.1(จซ)-I-021/2559 ประกวดราคา ผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อใช้งานปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายที่ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในพื้นที่ กฟอ.วังน้อย จำนวน 13 รายการ 5 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PR-PEA-001/2016 ประกวดราคา จ้างพิมพ์ พร้อมจัดส่งปฏิทินและสมุดบันทึก ประจำปี 2560 4 กรกฎาคม 2559 ถึง 13 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-สด.(ซปก.)001/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสาร 4 กรกฎาคม 2559 ถึง 14 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.3-สต.(ซปก.) 001/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งคอนสื่อสารในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภมิภาคจังหวัดสตูล จำนวน 1 รายการ 4 กรกฎาคม 2559 ถึง 14 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-E-004/2016 ประกวดราคา ซิลิกาเจล 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
PEA-M-011/2016 ประกวดราคา ลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 25 ต.มม. 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 12 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด
PEA-DSRP.3(F)-019/2559 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้งานก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน การก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. เพื่อรองรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าพานทอง จ.ชลบุรี 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 11 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 24/2559 ประกวดราคา ซื้อสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก 185/30 ต.มม. มอก.86 (รหัส 1-02-002-0007) จำนวน 40,000 เมตร ให้ กฟอ.หล่มสัก 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 13 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กกค.(จป.) 004/2559 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงจักร บ้านพัก ถนน ฝาย และระบบส่งน้ำ ที่ เขื่อนพลังน้ำขนาดเล็กแม่ใจ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 30 มิถุนายน 2559 ถึง 11 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซป.ต.1กบญ.(จซ.)พัสดุรอง(กลุ่มสเปค 04-4) 012/2559 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง(กลุ่มสเปค 04-4) 012/2559 จำนวน 3 ราายการ 30 มิถุนายน 2559 ถึง 8 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)12/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรองปี 2559 จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)12/2559) 29 มิถุนายน 2559 ถึง 8 กรกฎาคม 2559 รายละเอียด