ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 116, items 1 to 15 of 1733.
ฉ.1 พคน(คบ)3285/2558 ลว. 28 ส.ค.2558 ตกลงราคา จัดซื้อมิเตอร์แบบจานหมุน 5(15)แอมป์ 311 เครื่อง งบ ลงทุน ปี 2558 โดยวิธีตกลงราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน 29 กันยายน 2558 ถึง 1 ตุลาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ต.1ปข.(กส.)267/2558 ตกลงราคา จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า กลุ่มนายสมชาย บุญเกิด 28 กันยายน 2558 ถึง 3 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กกค.(ยค.) ช-02/2558 ประกวดราคา รถยนค์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2700 ซีซี 14 กันยายน 2558 ถึง 25 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 (กบษ.)(รล.) 1299/2558 ประกวดราคา ประกวดราคางานจ้างเหมาติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ (CSCS) สถานีไฟฟ้าชั่วคราวที่ใช้สวิตช์เกียร์ผลิตภัณฑ์ SIEMEN รุ่น ๘DJ๒๐ จำนวน ๒ สถานี (สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๗ และสถานีไฟฟ้าสินสาคร) 11 กันยายน 2558 ถึง 23 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.จค.002/58 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างผนังป้องกันดินพังทลาย บริเวณแนวสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีไฟฟ้าลำปาง2 - สถานีไฟฟ้าแจ้ห่ม ตามแนวทางหลวงหมายเลข 1035 ระหว่าง กม.24-25 10 กันยายน 2558 ถึง 23 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-E(F)-014/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดจ้าง บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย Router จำนวน 155 ชุด,
อุปกรณ์ IPS/Firewall จำนวน 133 ชุด และซอฟท์แวร์ระบบบริหารเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ
8 กันยายน 2558 ถึง 17 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
อนุมัติ อข. ลว 29 ก.ค. 2558 สอบราคา จัดซื้อ Current Transformer สฟฟ.ปลวกแดง1 7 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558 รายละเอียด
ก.2-กบล.(วฟ.)-ส-01/2558 สอบราคา จัดซื้อเครื่องวัดฮาร์โมนิก(Harmonic handheld analyzer) จำนวน 5 ชุด 7 กันยายน 2558 ถึง 15 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-I(F)-031/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครือข่ายในสำนักงานใหญ่ทดแทน จำนวน 70 ชุด 7 กันยายน 2558 ถึง 16 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กบล.(มม.)2/2558 สอบราคา สอบราคาซื้อเครื่องทดสอบคุณภาพน้ำมันหม้อแปลง Portable Oil Tester 60 kV จำนวน 1 เครื่อง 7 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.บ.เอ็ม-003/2558 สอบราคา จัดซื้อ เครื่องมือ-เครื่องใช้ จำนวน 22 รายการ 7 กันยายน 2558 ถึง 18 กันยายน 2558 รายละเอียด
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3)21-1/2558 ลว. 25 ส.ค. 2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 งบปรับปรุงระบบจำหน่ายและงบ คฟก.(เพิ่มเติม) จำนวน 4 รายการ ตามอนุมัติที่ น.3กบญ.(จซ) 2033/2558 ลว.25 ส.ค. 2558 4 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.คพส.9.1(สง)-001/2558 สอบราคา จัดซื้อพัสดุสำหรับงานก่อสร้าง OPGW ของงานก่อสร้างสายส่ง 115 kv. ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย (กฟผ.)ถึงสถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 4 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558 รายละเอียด
ซส.คพส.9.1(สง)-001/2558 สอบราคา จัดซื้อพัสดุสำหรับงานก่อสร้าง OPGW ของงานก่อสร้างสายส่ง 115 kv ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงเชียงราย (กฟผ.)ถึงสถานีไฟฟ้าเชียงราย 2 4 กันยายน 2558 ถึง 14 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.-คพส.9.3(กกฟ.2)12/2558 สอบราคา ซส.-คพส.9.3(กกฟ.2)12/2558 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี. ช่วง Cut&Turn (สฟ.อ้อมใหญ่ 1 -สฟ.อ้อมใหญ่3)-สฟ.สามพราน 4 (ชื่อเดิม สฟ.อ้อมใหญ่ 5) จ.นครปฐม 3 กันยายน 2558 ถึง 11 กันยายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2557