ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 84, items 1 to 20 of 1676.
PEA-I(BU)-011/2557 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอนและจัดหาพร้อมติดตั้งระบบป้องกันและควบคุมให้กับอุปกรณ์ชุดคาปาซิเตอร์ในสถานีไฟฟ้า จำนวน 20 สถานี 7 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-DSRP.2(BU)-043/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากเสาและเสาโครงเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์(งานปรับปรุงสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณสะพานปทุมธานี จ.ปทุมธานี) 7 ตุลาคม 2557 ถึง 15 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จป.ฉ.1(จง) 2/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมาค่าแรงเอกชนปักเสา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สฟฟ.ศรีสงคราม ฟีดเดอร์ ๙ (ช่วง บ.พนอมทุ่ง-บ.ท่าดอกแก้ว) จ.นครพนม (ช่วง E-F ,F-G) 6 ตุลาคม 2557 ถึง 17 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E-007/2014 ประกวดราคา จ้างจัดพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทินและสมุดบันทึก ปี 2558 จำนวน 1 งาน 2 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I-028/2014 ประกวดราคา เครื่องผสมคอนกรีตอัตโนมัติพร้อมการติดตั้ง 2 ตุลาคม 2557 ถึง 13 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
ชป.ต.1-กวบ.(คค.)(K) 004/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 3 คัน 1 ตุลาคม 2557 ถึง 9 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(BU)-014/2557 ประกวดราคา จ้างเหมา ติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกันความถี่ต่ำให้กับสถานีไฟฟ้าระยะที่ 1 จำนวน 10 สถานี 1 ตุลาคม 2557 ถึง 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)18/2557 (PART A) ประกวดราคา ผบพ.กบง.น.1 มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่าง (PART A) จำนวน 15 รายการ 30 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)18/2557 (PART C) ประกวดราคา ผบพ.กบง.น.1 มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่าง (PART C) จำนวน 9 รายการ 30 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)18/2557 (PART B) ประกวดราคา ผบพ.กบง.น.1 มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ด้านช่าง (PART B) จำนวน 22 รายการ 30 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด
PEA-DSRP.3(BU)-046/2557 ประกวดราคา จัดซื้อเคเบิลใต้ดินทองแดง 22 เควี.1x240 ต.มม.(งานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี.เป็นเคเบิลใต้ดินในเขต จ.มหาสารคาม และงานปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี.เป็นเคเบิลใต้ดินในเขต จ.อุดรธานี) 29 กันยายน 2557 ถึง 7 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3 กวบ.(คค)-004/2557 (อนุมัติ ที่ ต.3กวบ.(คค.)-1407/2557 ลว. 15 ก.ย. 57 ประกวดราคา จัดประกวดราคา เช่ารถยนต์ประเภทรถแวนตรวจการ 5 คัน ตามประกวดราคาเลขที่ ต.3-กวบ.(คค.)-004/2557 29 กันยายน 2557 ถึง 9 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ตกลงราคา จ้างเหมาขยายเขต กฟจ.สส.หมู่7 ต.บางขันแตก จุดที่1 อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 26 กันยายน 2557 ถึง 29 กันยายน 2557 รายละเอียด
ตกลงราคา จ้างเหมาขยายเขต กฟจ.สส.หมู่3 ต.บางขันแตก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 26 กันยายน 2557 ถึง 29 กันยายน 2557 รายละเอียด
ก.3 กบง.(บพ) 1836 / 2557 ประกวดราคา จัดซื้อ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.30*0.30*4.50 เมตร (1000020102) จำนวน 345 ต้น และ เสาตอม่อ คอร. ขนาด 0.30*0.30*4.50 เมตร (1000020400) จำนวน 1,043 ต้น 26 กันยายน 2557 ถึง 6 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 ปซ.(บพ.)-12/2557 ประกวดราคา จัดซื้อ กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 7,966 ชุด 26 กันยายน 2557 ถึง 10 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
กฟจ.นย อนุมัติ ผจก.นย ลว22 กย.57(0022) ตกลงราคา อนุมัติหลักการ ผจก.นย ลว. 22 กย.57 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟปี57 จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 109,177.-บาท(ราคากลาง) 25 กันยายน 2557 ถึง 25 กันยายน 2557 รายละเอียด
จต.(กย) 006/2557 สอบราคา จ้างก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้องพร้อมรื้อถอนอาคารเดิม ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง 25 กันยายน 2557 ถึง 8 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-PNE-07/2014 สอบราคา อนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป และวัสดุสำหรับการเชื่อมต่อลงดิน งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าเเรงสูงเเม่สอด (กฟภ.) จ.ตาก ตาม คพส.9.1 25 กันยายน 2557 ถึง 2 ตุลาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
กฟจ.นย อนุมัติ ผจก.นย ลว22 กย.57(0023) ตกลงราคา อนุมัติหลักการ ผจก.นย ลว. 22 กย.57 จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี 57 จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 297,360.-บาท(ราคากลาง) 25 กันยายน 2557 ถึง 25 กันยายน 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)