ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 98, items 1 to 20 of 1942.
สอบราคา จัดซื้อเครื่องมือ Disturbance Analyzer จำนวน 2 เครื่อง 5 มิถุนายน 2558 ถึง 15 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3กจ(คล.)098/2558 สอบราคา ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 และ 33 เควี ตามแบบเลขที่ SA4-015/4400 30 พฤษภาคม 2558 ถึง 14 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ต.3-กบญ.(จซป.) 013/2558 ประกวดราคา ซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 10 รายการ 29 พฤษภาคม 2558 ถึง 12 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA (S2) 021/2558 ประกวดราคา จัดซื้อลวดเหล็กกล้าคอนกรีตอัดแรง จำนวน 2 รายการ และ ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ จำนวน 1 รายการ 28 พฤษภาคม 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1นภ.(บห.)650/2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1นภ.(บห.)649/2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3 กบญ.(จซ.) สซ.012/2558 สอบราคา เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 139 ต้น จัดส่งที่แผนกคลังพัสดุหลัก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1 พคน(บห) 1744/2558 ลว. 18 พ.ค.2558 ตกลงราคา จ้างเหมาก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก การไฟฟ้าอำเภอพังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 29 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ซส.กบญ.ฉ.2 พัสดุหลัก 34/2558 สอบราคา ซื้อพัสดุหลัก ประเภทลูกถ้วย จำนวน 2 รายการ เพื่อเติมเต็ม SAFETY STOCK ปี 2558 โดยวิธีสอบราคา 27 พฤษภาคม 2558 ถึง 3 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มท 5314.3/ 17342 สอบราคา จ้างจัดนิทรรศการงาน PEA Thailand Lighting Fair 2015 26 พฤษภาคม 2558 ถึง 9 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.2 กบษ.(บฟ.)1056/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้ง Circuit breaker 115 kV จำนวน 5 ชุด สถานีไฟฟ้าบางวัว 26 พฤษภาคม 2558 ถึง 2 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผรค.จบ.13/2558 สอบราคา จัดซื้อเหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม. DB 16 (มอก.24-2548) จำนวน 2,700 เส้น เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่ แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี 26 พฤษภาคม 2558 ถึง 8 มิถุนายน 2558 รายละเอียด
ฉ.3 กบล.(มม.) - 943 ลว.6 พ.ค. 2558 ประกวดราคา (ยกเลิกการประกาศประกวดราคา ) จ้างซ่อมหม้อแปลงชำรุดแบบซ่อมสร้าง (Rebuild)โดยการประกวดราคาจำนวน 72 เครื่อง วงเงิน 4,762,650 บาท ดังนี้ 1.หม้อแปลง 1 เฟส 30 เควีเอ 31 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35,550 บาท รวมเป็นเงิน 1,102,050 บาท 1.หม้อแปลง 3 เฟส 50 เควีเอ 15 เครื่อง ราคาเครื่องละ 61,200 บาท รวมเป็นเงิน 918,000 บาท 1.หม้อแปลง 3 เฟส 100 เควีเอ 12 เครื่อง ราคาเครื่องละ 83,300 บาท รวมเป็นเงิน 999,600 บาท 1.หม้อแปลง 3 เฟส 160 เควีเอ 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 109,500 บาท รวมเป็นเงิน 766,500 บาท 1.หม้อแปลง 3 เฟส 250 เควีเอ 7 เครื่อง ราคาเครื่องละ 139,500 บาท รวมเป็นเงิน 976,500 บาท 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 5 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-(ผจซ.กบญ.น.3) 20/2558 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ดังนี้ เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร จำนวน 410 ต้น, เสา คอร.ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 300 ต้น, เสาตอม่อ คอร.ขนาด 0.36*0.36*4.50 เมตร จำนวน 785 ต้น 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 3 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3กบญ.(จซ)715/2558 , ก3 กบญ.ปก.014/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี (1-02-044-0112) จำนวน 4,500 ชุด 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 3 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3 กบญ.(จซ) 717/2558 ก.3กบญ.ปก 015/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วยไลน์โพสท์ 57-2L (1030010002) 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 3 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ซส.กกฟ.(ภ2)-07/2558 สอบราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วง สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ(กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ 2(เพิ่มเติม) จ.ชัยภูมิ งบ คพส.9.2 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 2 มิถุนายน 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1กคค.(ยธ)339/2558 ตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ็ญ จ.อุดรธานี 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 25 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ฉ.1กคค.(ยธ)339/2558 ตกลงราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเพ็ญ จ.อุดรธานี 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 25 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด
ซส.กกฟ.(ภ2)-06/2558 สอบราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วงสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิ(กฟผ.)-สถานีไฟฟ้าชัยภูมิ2(เพิ่มเติม)จ.ชัยภูมิ งบ คพส.9.2 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 29 พฤษภาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557