ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 75, items 1 to 20 of 1483.
ก.2 ตร(บห.)4074 ลว. 22 ส.ค. 57 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกขนส่งเสาและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับงานขยายเขตรองรับเคเบิ้ลใต้น้ำ เกาะหมาก(ตอนที่ 5)ช่วงกฟย.เกาะหมาก-เกาะหมากคาบาน่า 23 กันยายน 2557 ถึง 29 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
ต.3-กบง.(ปก.)-006/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 2 รายการ 8 กันยายน 2557 ถึง 19 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 ปซ.(คค.)-16/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ประเภทแวนตรวจการ(เกียร์อัตโนมัติ) จำนวน 6 คัน 5 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1 กคร.(บร.)2872/2557 สอบราคา จัดจ้างติดตั้งราวเหล็กป้องกันรถยนต์ชนเสา (Guard Rail) มาตรฐาน RS-302 5 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I(BU)-023/2557 ประกวดราคา จ้างเหมารื้อถอนและติดตั้ง(รวมอุปกรณ์ประกอบ)พร้อมทดสอบรีเลย์ จำนวน 3 Lot 6 สถานี 5 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E(F)-013/2014 ประกวดราคา จัดเช่า รถยนต์ประเภทต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ (ระยะเวลาเช่า 5 ปี) 4 กันยายน 2557 ถึง 15 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก.กบง.ฉ.2 พัสดุรอง 23/2557 ประกวดราคา ซื้อเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง ระบบ 22 เควี และ 33 เควี จำนวน 4,389 อัน 4 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-(ผบพ.กบง.น.3)-14/2557 ลว. 26 ส.ค. 2557 สอบราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 3 รายการ ได้แก่ 1.ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม.มอก.71 2. ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก.404 3. ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก.404 3 กันยายน 2557 ถึง 16 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.1กวบ.(คค.)2070 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภท ตู้โดยสารหลังคาสูงไม่น้อยกว่า 12 ที่นั้ง 3 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ชป.ต.1-กวบ.(คค.)(K)002/2557 ประกวดราคา ประกวดเช่ารถยนต์แวนตรวจการเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี จำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน 3 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ชป.ต.1-กวบ.(คค.)(k)002/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซีจำนวน 4 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน 3 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1 กคร.(อค.)2765/2557 สอบราคา จัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าที่จ่ายไฟผ่าน Recloser สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง(ชั่วคราว) 3 กันยายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กบง.(ปก.)-007/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 14 รายการ 3 กันยายน 2557 ถึง 16 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-DSRP.3(BU)-039/2557 ประกวดราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้างทั่วไป(งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วงสถานีไฟฟ้าแกลง 2 - สถานีไฟฟ้าแกลง 3 จ.ระยอง) 2 กันยายน 2557 ถึง 10 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.1 กบล.(กย.) 1551/2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 กันยายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.1 กบล.(กย.) 1554/2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขา ภายในอาคารสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร 2 กันยายน 2557 ถึง 11 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.I(ธก)-003/2557 สอบราคา จัดซื้อหม้อแปลง 1 KVA. 1 เฟส ระบบ 22 KV. และ 33 KV.สำหรับ Switch Capacitor 2 กันยายน 2557 ถึง 10 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.บ.NHEP-002/2556 สอบราคา Bolt,single forged strand eye,45 degree = จำนวน 1,000 set , Angle attachment, 30 degree = จำนวน 2,000 pcs, Guy thimble = จำนวน 4,000 pcs,Clamp, single U-bolt,M8=จำนวน 22,000 sets,Clamp,double eye-bolt, M16=จำนวน 3,000 sets 1 กันยายน 2557 ถึง 12 กันยายน 2557 รายละเอียด
ซป.ฉ.1 (บพ) 14/2557 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง 2 รายการ สำหรับงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม) 1 กันยายน 2557 ถึง 10 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซป.ฉ.1 (บพ) 13/2557 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรองประเภทอุปกรณ์สายยึดดยง จำนวน 6 รายการ สำหรับงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม) 1 กันยายน 2557 ถึง 10 กันยายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)