ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 99, items 1 to 20 of 1962.
ซป.ฉ.1(บพ)12/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ จำนวน 1 รายการ ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟฉ.1 21 เมษายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซป.ฉ.1(บพ)11/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งาน กฟฟ.ชั้น 1-3 ในสังกัด กฟฉ.1 ตามแผนจัดซื้อเลขที่ ซป.ฉ.1(บพ)11/2558 20 เมษายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซป.ฉ.1(บพ)10/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 5 รายการ ให้ กฟฟ.ในสังกัด กฟฉ.1 16 เมษายน 2558 ถึง 28 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA(S2)006/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 พัสดุตู้อลูมิเนียมใช้นอกอาคาร สำหรับมิเตอร์ 3 เฟส และ TOU (Form No. 93-9) จำนวน 1 รายการ 8 เมษายน 2558 ถึง 22 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.013/2558 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 7 รหัสพัสดุ รวม 70 รายการ 7 เมษายน 2558 ถึง 22 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA(S2)011/2558 ประกวดราคา จ้างซ่อมหม้อแปลงชำรุดแบบซ่อมสร้าง (Rebuild) จำนวน 67 เครื่อง 7 เมษายน 2558 ถึง 23 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E(F)-004/2015 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบ SAN (Storage Area Network) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ 7 เมษายน 2558 ถึง 21 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3 กบษ.(ตบ.)0266/2558 ประกวดราคา งานจ้างบุคคลภายนอกตัดต้นไม้รายปี 2558 4 เมษายน 2558 ถึง 21 เมษายน 2558 รายละเอียด
PEA-M-009/2015 ประกวดราคา SURGE ARRESTERS 3 เมษายน 2558 ถึง 21 เมษายน 2558 รายละเอียด
PEA(S2)010/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการณ์ จำนวน 4 คัน 3 เมษายน 2558 ถึง 30 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA(S2) 005/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2558 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Form No.12-2)จำนวน 19 รายการ 3 เมษายน 2558 ถึง 20 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.009/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประเภท ลวดอลูมิเนียมแบน กลม หุ้มฉนวน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2558 ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.009/2558 2 เมษายน 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบง.(บพ.) ปก.010/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประเภท ก้านสมอบก , สลักห่วง , กายทิมเบิ้ล , ยูแคล้ม จำนวน 7 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2558 ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.010/2558 2 เมษายน 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.ฉ.1(บพ.)04/2558 สอบราคา ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อพัสดุรอง (อุปกรณ์ประกอบสายไฟ) ปี 2558 จำนวน 2 รายการ ให้ กฟภ.ในสังกัด กฟฉ.1 2 เมษายน 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.005/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประเภท พีจี.คอนเนคเตอร์, คอนเนคเตอร์บีบ, หลอดต่อสาย, หางปลา, สลักต่อปลายสาย จำนวน 19 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรองปี 2558 2 เมษายน 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.012/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองประเภท ไม้แป้น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการประกวดราคา ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2558 2 เมษายน 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.004/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุประเภท RACKS, CLEVISES. HARDWARE FITTING จำนวน 4 รายการ ให้คลังพัสดุ ในสังกัด กฟฉ.3 ตามแผนจัดหาพัสดุรอง ปี 2558 ประกวดราคาเลขที่ ฉ.3 กบญ.(จซ.) ปก.004/2558 2 เมษายน 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กบญ.(จซ)(ซปก.) 10/2558 ประกวดราคา ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่ มีความประสงค์จะเรียกประกวดราคาจัดซื้อพัสดุรอง Bid 23 จำนวน 9 รายการ 2 เมษายน 2558 ถึง 16 เมษายน 2558 รายละเอียด
ซส.I(กบร)-002/2558 สอบราคา จัดซื้อ VT 3 เฟส ระบบ 22 เควี.และ 33 เควี.สำหรับ Load Break Switch(RCS) 2 เมษายน 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กบญ.(จซ)(ซปก.) 13/2558 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง Bid 26 จำนวน 2 รายการ 1 เมษายน 2558 ถึง 10 เมษายน 2558 รายละเอียด