ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 74, items 1 to 20 of 1471.
จ.ฉ.2/ผป.003/2557 ลว. 21 กุมภาพันธ์ 2557 สอบราคา อนุมัติสอบราคาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงแยกธนาคารกรุงเทพ-บ้านดอนโทน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จาก หจก.นิวเทอร์โบ 1125 วงเงินทั้งสิ้น 310,000.- บาท 11 ธันวาคม 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-E(BU)-036/2557 ประกวดราคา จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลง(คอนเนคเตอร์) 6 สิงหาคม 2557 ถึง 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
กคร.(ต.1)2551/2557 สอบราคา จัดซื้ออุปกรณ์ระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าที่จ่ายไฟผ่าน Recloser ของสถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี(ชั่วคราว) 5 สิงหาคม 2557 ถึง 15 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.2 กศท.(งง)-1227/2557 ลว.11 มิ.ย.2557 ตกลงราคา จ้างเหมาฯรื้อถอนโรงจอดรถเดิม และก่อสร้างใหม่ตามมาตรฐาน กฟภ.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางระกำ 5 สิงหาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
PEA-I(BU)-001/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหาอุปกรณ์ประกอบในการติดตั้งรีเลย์และรื้อถอน-ติดตั้งพร้อมทดสอบระบบรีเลย์ป้องกัน จำนวน 4 สถานี (สถานีไฟฟ้าจอมเทียน, สถานีไฟฟ้าบ้านบึง 1, สถานีไฟฟ้าฉะเชิงเทรา และสถานีไฟฟ้าระยอง 1) 4 สิงหาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.1 กคร.(ปร.)2477/2557 ประกวดราคา จัดซื้อชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบ Circuit Breaker 4 สิงหาคม 2557 ถึง 18 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA.ก.1(บพ)-NHE-015/2557 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 1 รายการ 1. กราวด์ร็อด ขนาด 60x60x50 มม. ยาว 2 เมตร จำนวน 6,927 ชุด 1 สิงหาคม 2557 ถึง 13 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กบง.(ปก.)-005/2557 ประกวดราคา จัดซื้อ พัสดุรองปี 2557 ประเภทอุปกรณ์สายยิดโยง จำนวน 1 รายการ กราวด์ร๊อด ขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร 1 สิงหาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I(F)-058/2014 ประกวดราคา จัดซื้อ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Media Converter) ทดแทน และอุปกรณ์ตรวจสอบสายสัญญาณเพิ่มเติม 1 สิงหาคม 2557 ถึง 13 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.ก.1(บพ)-NHE-008/2557 สอบราคา จัดซื้อพัสดุรองปี 2557 จำนวน 17 รายการ ตามประกาศสอบราคาเลขที่ ซส.ก.1(บพ)-NHE-008/2557 1 สิงหาคม 2557 ถึง 13 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.2 กบล.1589/2557 ลว.7 ก.ค. 2557 ประกวดราคา จ้างเหมาดำเนินการแบบเบ็ดเสร็จ(TURNKEY)งานก่อสร้างขยายเขตฯระบบไฟฟ้า โครงการบ้านจัดสรร เพลส แอนด์ สเปส หมู่ที่ 4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 สิงหาคม 2557 ถึง 14 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)17/2557(PART B) ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุที่มี Vendor Lists จำนวน 7 รายการ 1.กายทิมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม. จำนวน 12,500 อัน 2.สลักเกลียว เอ็ม 16x200 มม. จำนวน 31,900 ชิ้น 3.สลักเกลียว เอ็ม 16x250 มม. จำนวน 54,000 ชิ้น 4.สลักเกลียว เอ็ม 16x350 มม. จำนวน 1๑670 ชิ้น 5.สลักเกลียวห่วงกลม เอ็ม 16x500 มม. จำนวน 250 ชิ้น 6.เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม. จำนวน 12,100 อัน 7.เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม. จำนวน 1,240 อัน 1 สิงหาคม 2557 ถึง 13 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
น.1 กบง.(บพ.)(ซปก.)17/2557 (PART A) ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุที่ไม่มี Vendor Lists 1.ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. มอก.216 จำนวน 8,000 ท่อน 2.ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 65x1,000 มม. มอก.216 จำนวน 900 ท่อน 3.ลวดอลูมิเนียมแบน 1x10 มม. จำนวน 7,900 กิโลกรัม 4.พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม-อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 16-70 ต.มม. จำนวน 900 อัน 5.พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม. จำนวน 6,200 อัน 6.พีจี. คอนเนคเตอร์ 3 สลัก สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และอลูมิเนียมแกนเหล็ก 70-185 ต.มม. จำนวน 1,900 อัน 7.คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม หรือทองแดง 16-35 ต.มม. จำนวน 39,300 อัน 8.คอนเนคเตอร์ชนิดบีบแบบเอช สำหรับสายเข้าอลูมิเนียม 50-95 ต.มม. สายแยกอลูมิเนียม หรือทองแดง 50-95 ต.มม. จำนวน 16,600 อัน 9.สเตอร์รัพแคล้มป์หรือเบลแคล้มป์ฮอทไลน์ สำหรับสายเมนอลูมิเนียม 25-50 ต.มม. เส้นผ่านศูนย์กลางสเตอร์รัพหรือเบลอลูมิเนียมอัลลอย/ทองแดง 6.50 มม. จำนวน 1,600 อัน 10.หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม จำนวน 7,200 อัน 11.หลอดต่อสายชนิดบีบ ไม่รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม. จำนวน 1,500 อัน 1 สิงหาคม 2557 ถึง 13 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
น.2 ปซ.(คค.)-15/2557 ประกวดราคา เข่ารถยนต์ตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง หลังคาทรงสูง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี 30 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซป.ฉ.1 (บพ) 10/2557 ประกวดราคา ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 รายการ (เสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร) 29 กรกฎาคม 2557 ถึง 7 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-M-027/2014 ประกวดราคา OVERHEAD LINE HARDWARE 29 กรกฎาคม 2557 ถึง 7 สิงหาคม 2557 รายละเอียด
PEA-TSDP.9.3(BU)-034/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างงานโยธาเคเบิ้ลใต้ดิน(งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.ช่วง Cut & Turn(สฟ.อ้อมใหญ่ 1-สฟ.อ้อมใหญ่ 3) – สฟ.สามพราน 4 (เดิมชื่ออ้อมใหญ่ 5) จ.นครปฐม 29 กรกฎาคม 2557 ถึง 6 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ต.3-กวบ.(คค.)-003/2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการ จำนวน 6 คัน 29 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-DSRP.3(BU)-031/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างงานโยธาเคเบิ้ลใต้ดิน(งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.เพื่อรองรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าหนองแค 2 จ.สระบุรี และงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี.loop line ต่างระดับสามโคก จ.ปทุมธานี) 29 กรกฎาคม 2557 ถึง 6 สิงหาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 อบ.( กส.) 2109 ลว. 24 ก.ค.2557 สอบราคา สอบราคาจ้างก่อสร้างสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย แบบน็อคดาวน์ ณ.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อำเภอศรีเมืองใหม่ สังกัด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 28 กรกฎาคม 2557 ถึง 8 สิงหาคม 2557 รายละเอียด


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)