ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 77, items 1 to 20 of 1529.
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 04/2558 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2558 จัดซื้อลวดอลูมิเนียมกลมและแบน จำนวน 3 รายการ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
อนุมัติ ผจก.บม. ลว. 27 ม.ค. 2558 ตกลงราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ฟิดเดอร์ 9 แบบรายปี 2558 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I-041/2013 ประกวดราคา ชุดเครื่องมือฮอทไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ก.2 กกค.(ยค.)ป.-01/2558 ประกวดราคา จัดเช่ารถยนต์เเบบเเวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 4 คัน เเละรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู เเบบ double cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ (พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ) เกียร์ธรรมดา จำนวน 4 คัน 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 16 มกราคม 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1มส(ปบ)(จส)001/2558 สอบราคา จ้้างเหมาตัด-ลิดรอนกิ่งไม้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2558 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1มส(บห)(จต)005/2558 ตกลงราคา จ้างเหมาตัด-ริดรานกิ่งไม้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.๒กคร.(อค.)๕๖๕๖/๒๕๕๗ สอบราคา งานจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อติดตั้งระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์(CSCS)สำหรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวบ่อทอง 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
PEA-E(F)-002/2015 ประกวดราคา จ้างบริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์และดูแลระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารตามมาตรฐาน ITIL (IT Service Management Develop By ITIL : ITSM Develop By ITIL) จำนวน 1 ระบบ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2558 ประกวดราคา จัดซื้อ แป้นรองมิเตอร์ (ชนิดพลาสติก) จำนวน 2 รายการ 1.CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM. 2.METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM. 5 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)01/2558 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีตงานโครงการ ปี 2557 ครั้งที่ 2 จำนวน 8 รายการ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 12 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) 001/2558 ประกวดราคา จัดซื้อสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 95 ต.มม. 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ฉช-กส/ สอบราคา เช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตูเครื่องยนต์ดีเซลความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2400 ซี.ซี.ขับเคลื่อน 2 ล้อพร้อมหลังคาครอบกระบะท้าย 4 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ชป.ต.1-กกค.(ยค.)(K)001/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์แวนตรวจการ เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน 2 ล้อ เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1,900 ซีซี แต่ไม่เกิน 2,000 ซีซี จำนวน 2 คัน 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 02/2558 ประกวดราคา จัดซื้อ ฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 6,750 ชุด 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.บ.ไอ-042/2554 สอบราคา เครื่องตรวจวัดพิกัด GPS จำนวน 13 ชุด 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
PEA-CAN(EC)-004/2015 สอบราคา จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจัดระบบคิว จำนวน 60 ชุด 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ซส.บ.ไอ-022/2557 สอบราคา รถดั้มเปอร์แบบเทด้านหน้า สำเร็จรูปตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 2 คัน 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด
ก.1กกค.(ยค)-159/2558 e-Auction ประกวดราคาจ้างบริการงานด้านขับรถยนต์/ขับเรือ แบบราคาคงที่ไม่จำกักจำนวน 3 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ก.3-กกค.001/2558 สอบราคา เช่ารถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า 2700 ซีซี เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ตร.กส. 18 สอบราคา เช่ารถยนต์ ของแผนกบัญชีและประมวลผล 1 ตัน 4 ประตู แบบ Double Cab 2 กุมภาพันธ์ 2558 ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)