ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ   
Data pager
 Page 1 of 147, items 1 to 15 of 2193.
ปก.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 03/2559 ประกวดราคา จัดซื้อ RACKS AND CLEVISES จำนวน 4 รายการ 17 ธันวาคม 2558 ถึง 30 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)01/2559 ประกวดราคา ซื้อพัสดุรอง ปี 2559 BID 2 จำนวน 4 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)01/2559) 11 ธันวาคม 2558 ถึง 22 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)02/2559 ประกวดราคา ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง ปี 2559 BID 3 จำนวน 1 รายการ (น.1กบญ.(จซ.)(ซปก.)02/2559) 11 ธันวาคม 2558 ถึง 22 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)03/2559 ประกวดราคา จัดซื้อพัสดุรอง ปี 2559 (BID 13)จำนวน 4 รายการ ( น.1 กบญ.(จซ.)(ซปก.)03/2559) 11 ธันวาคม 2558 ถึง 22 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.1 กบล.(มม)-2742/2558 ลว.25 พ.ย.58 สอบราคา เครื่องกรองค่าฉนวนน้ำมันหม้อแปลงเคลื่อนที่ได้แบบมี Heater กรองความชื้น จำนวน 2 เครื่อง ตามหมายเลข ก.1 กบล.(มม)-2742/2558 11 ธันวาคม 2558 ถึง 18 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.3/บห./002/2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัย(รปภ.) สำนักงานและคลังพัสดุ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 4 ธันวาคม 2558 ถึง 8 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.2 กปบ.(จฟ.1)0002/2558 ประกวดราคา จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่สถานีไฟฟ้าภายในเขตพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ธันวาคม 2558 ถึง 16 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ฉ.1บฬ.(บห.)4681/2558 สอบราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยประจำสำนักงาน กฟจ.บึงกาฬ 2 ธันวาคม 2558 ถึง 21 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
ต.3 กรส.(ป.)001/2558 ประกวดราคา จ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เพื่อเชื่อมโยงระบบสื่อสารเส้นทาง Protection ให้กับ กฟจ.ปัตตานี กฟจ.สตูล กฟอ.ระโนด 1 ธันวาคม 2558 ถึง 14 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
มท5309.18/พน.789/2558 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี ประจำปี 2559 1 ธันวาคม 2558 ถึง 16 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
ฉ.3บร.(มต.)2829/2558 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.บุรีรัมย์ ประจำปี 2559 1 ธันวาคม 2558 ถึง 11 ธันวาคม 2558 รายละเอียด
PEA-I(F)-012/2015 ประกวดราคา(ขายแบบออนไลน์) จัดซื้อดิสคอนเนคติ้งสวิตช์ 1 ขา 22 เควี 600 แอมป์ ชนิดติดตั้งในระบบจำหน่าย จำนวน 216 ชุด และ ระบบ 33 เควี จำนวน 117 ชุด
30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 14 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ก.3กบญ.ปก.046/2558 ประกวดราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 5 รายการ 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 9 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
น.3กกค.(กร)-004/58 ประกวดราคา จ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วงบ้านท่าโบสถ์-บ้านดอนกระพี้(จุดที่4) อ.หันคา จ.ชัยนาท 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 14 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปก.กรท.ฉ.1 (ปข) 1/2558 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสาร IP-VPN จำนวน 43 วงจร 30 พฤศจิกายน 2558 ถึง 11 ธันวาคม 2558 รายละเอียด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างSkip Navigation Links.
Collapse แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2558
ปี 2557
Collapse รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างรายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง
ปี 2557