ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เลือกตามวิธี :

ค้นตามเลขที่หรือรายละเอียด :     ค้นตามเขต :  

ค้นตามรายเดือนที่ประกาศ :    ค้นตามรายปีที่ประกาศ(พ.ศ.) :   

เลขที่วิธีรายละเอียดระยะเวลาขายแบบ  
 Page 1 of 112, items 1 to 20 of 2229.
ซส.ก.2 กบง.(บพ) 055/2557 สอบราคา จัดซื้อ Cover ชนิดต่างๆ 3 รายการ 9 ธันวาคม 2557 ถึง 19 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
บห.(ชย.)001 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภานอกรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 8 ธันวาคม 2557 ถึง 11 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
PEA-I-040/2012 ประกวดราคา เครื่องมือ-เครื่องใช้ 8 ธันวาคม 2557 ถึง 18 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
น.2 ปซ.(คค.)-20/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง (หลังคาทรงสูง) เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน 8 ธันวาคม 2557 ถึง 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
บห.(ชย.)002 ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความสะอาด สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2558 8 ธันวาคม 2557 ถึง 11 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.ก.2 กบง.(บพ) 054/2557 สอบราคา จัดซื้อหม้อแปลง 250 เควีเอ 3 เฟส 22-0.4/0.23 kv. DYN11 จำนวน 7 เครื่อง 4 ธันวาคม 2557 ถึง 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
PEA-I-038/2013 ประกวดราคา ชุดเครื่องมือฮอทไลน์ จำนวน 20 รายการ 4 ธันวาคม 2557 ถึง 17 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ก.1 กบล.(กย.)024 ลว.21 พ.ย.2557 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นอาคารเขียว (Green Office) ตามมาตรฐาน LEED 3 ธันวาคม 2557 ถึง 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ปก. กบล.(ก3)-06/2557 ประกวดราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอด LED ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม 3 ธันวาคม 2557 ถึง 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.3 กวบ.(คค.) 1599/2557 ลว. 29 ก.ย.2557 ประกวดราคา เช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู (ดับเบิ้ลแคป) จำนวน 11 คัน 3 ธันวาคม 2557 ถึง 18 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ซส.ก.1(บพ)-กคร-017/2557 สอบราคา จัดซื้อ พัสดุสำรองคลังสำหรับงานซ่อมแซมฉุกเฉินระบบสายส่ง 115 เควี จำนวน 5 รายการ ตามหมายเลข ซส.ก.1(บพ)-กคร-017/2557 1 ธันวาคม 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กผป.(วอ.)2296/2557 ลว. 21 พ.ย. 2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง สี่แยกซอย 12 – บ.โคกตูม (ฝั่งขวา) (จุดที่ 2) จ.ลพบุรี ตาม คสจ.7 ครั้งที่ 2 1 ธันวาคม 2557 ถึง 12 พฤศจิกายน 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.3 กผป.(วอ.) 2301/2557 สอบราคา สอบราคาจ้างเหมาค่าแรงบุคคลภายนอก ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ จำหน่าย ช่วง สถานีฯ เพชรบูรณ์ – หน้า รร.บูรพา (ฝั่งซ้าย) จุดที่ 3 จ.เพชรบูรณ์ ตาม คชฟ.3 1 ธันวาคม 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
น.1 กศท.(ปค.)(ซส.) 08/2557 สอบราคา 1. จัดซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ พร้อมชุดระบบปฏิบัติการ จำนวน 12 ชุด 2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ มัลติฟังก์ชั่น จำนวน 4 ชุด 1 ธันวาคม 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2 กบล(กย.)4046/2557 ลว. 18 พ.ย. 2557 ประกวดราคา ปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เสาธง รั้ว-ประตู ป้ายชื่อ ถนน-ลาน และ รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 16 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
มท.5305.55/สก2220/57 ลว.21 พฤศจิกายน 2557 สอบราคา จ้างเหมานิติบุคคลบริการงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้วและคลังบริการ 28 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ฉ.2(บห.)-1166/2557 ประกวดราคา จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อนำมาใช้งานงบผู้ใช้ไฟ ปี.2557 SAFETY STOCK (สำรอง 3 เดือน) 28 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
ผรค.(รบ.)083/2557 สอบราคา จ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย ของ ผรค.ราชบุรี ประจำปี 2558 28 พฤศจิกายน 2557 ถึง 9 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา
จบ.(กส.)045/2557 สอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน)ปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ตาม คสจ.7 กฟจ.จันทบุรี ช่วงบ้านตาเลียวถึงแยกพลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี (ตอนที่ 3 คลองพลู - ซ.ตะเคียนทอง17) 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 8 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ปก. กบล.(ก3)-05/2557 ประกวดราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานให้เป็นอาคารเขียว ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 27 พฤศจิกายน 2557 ถึง 12 ธันวาคม 2557 รายละเอียด ไฟล์ประกวดราคา


หมายเหตุ
กจต. (กองจัดหาต่างประเทศ ) โทร.0-2590-5324
กจน. (กองจัดหาในประเทศ) โทร.0-2590-5315-16 
กบพ. (กองบริหารพัสดุ)
กบก. (ธก) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจก่อสร้าง)
กบก. (ธว) (กองบริหารงานทั่วไปสายธุรกิจวิศวกรรม)